Aplinkosauginis projektas „100 Žemės dienų“

Vilniaus miesto savivaldybės Miesto ūkio ir transporto departamento Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyriaus Aplinkos apsaugos poskyris skelbė 2018 metų Visuomenės aplinkosauginio švietimo projektų, finansuojamų Vilniaus miesto savivaldybės Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšomis, konkursą, kuriame dalyvavo ir lopšelio – darželio „Viltenė“ kolektyvas.

Projektų tikslas – ugdyti visuomenės ekologinę savimonę ir gamtamokslinę kompetenciją, tobulinti aplinkosauginę komunikaciją, remti visuomenės informavimą ir švietimą apie aplinką bei gamtą tausojantį gyvenimo būdą, ugdyti aplinkai draugiškus visuomenės gyvenimo įpročius, įgyvendinti aplinkai palankaus gyvenimo būdo skatinimo priemones, skatinant vilniečius  rūpintis aplinkos apsauga, rūšiuoti atliekas, tausoti gamtinius išteklius, pažinti ir saugoti biologinę įvairovę, Vilniaus miesto kraštovaizdį, pasirinkti aplinkai draugišką gyvenimo būdą.

Lopšelio – darželio „Viltenė“ kolektyvas noriai priėmė pasiūlymą šiais mokslo metais vienu iš prioritetų pasirinkti aplinkosauginį vaikų ugdymą. Parašytas projektas „100 Žemės dienų“, kurio tikslai yra šie:

1.Stebėdami, tyrinėdami aplinką ar kitaip aktyviai veikdami vaikai ugdysis norą pažinti juos supančią aplinką, suvoks joje vykstančių procesų vientisumą ir harmoniją, ugdysis aktyvią poziciją tausojant aplinką, pagarbą gyvybei, mokysis spręsti iškilusias problemas, priimti tinkamus sprendimus.

  1. Pedagogai, tėvai ir kiti švietimo įstaigų („Viltenė“, „Aušrelė“, „Skroblinukas“) bendruomenės nariai bendradarbiaudami įgis žinių apie gamtą, ekologiją, įsitrauks į praktinę aplinkosauginę veiklą įstaigose, seniūnijoje.

Mokslininkai (Akcay 2006; Grodzinska-Jurzcak et al. 2006; Robertson 2008) teigia, kad požiūris į aplinką, aplinkosaugos žinios, įgytos ikimokyklinio amžiaus metu vaidina svarbų vaidmenį plėtojant teigiamą požiūrį į aplinką. Juk daugumai vaikų meilė gamtai yra instinktyvi. Todėl ikimokyklinėje įstaigoje ugdymas turi kilti iš natūralaus vaikų domėjimosi augalais, gyvūnais, vabzdžiais ir kita gyvąja ar negyvąja gamta. Aplinkosauginis  projektas nukreiptas į ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų aplinkos pažinimo, tyrinėjimo, savivokos, savigarbos pasiekimų sričių gebėjimų ugdymą (Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašas, 2014). Taip pat į bendradarbiavimo tarp įstaigų, tarp bendruomenių narių skatinimą.

Jau įgyvendintos pirmosios suplanuotos veiklos.  Tam, kad pedagogai įgytų  žinių apie gamtą, ekologiją, gamtamokslinį vaikų ugdymą organizuoti seminarai, kuriuose lektorė doc. dr. R. Makarskaitė – Petkevičienė supažindino „Viltenės“, „Aušrelės“ pedagogus su vaikų gamtos pažinimo ugdymo būdais, pateikė daug įdomių gyvosios ir negyvosios gamtos faktų, sudarė galimybes pedagogams patiems gamtoje domėtis, tyrinėti, atrasti.