Dalyvavome pilietinėje akcijoje „Atmintis gyva, nes liudija“

2017 m. sausio 13 – osios  rytą, kaip ir visi Lietuvos žmonės, dalyvavome pilietinėje akcijoje „Atmintis gyva, nes liudija“. Uždegtos žvakutes languose ir neužmirštuolės prie širdies sako, kad mes, Lietuvos piliečiai, žinome, kas yra tėvynės laisvė, ją branginame ir neužmirštame tų, kurie žuvo 1991 m. sausio 13-ąją.