Gandriukų grupė

Lanko 4-5 m. vaikai. Auklėtojos Rima Motiejūnienė, Rita Balkienė


2016 m. balandžio 7 dieną „gandriukų“ grupės vaikai kartu su auklėtoja Renata Gudaitiene lankėsi Gerosios Vilties bibliotekoje. Susidomėję vartėme didžiausią, mažiausią ir seniausią vaikiškas knygas. Apžiūrėjome biblioteką, susipažinome su bibliotekininkės darbu. Puiku, įdomu, nauja, neįprasta.

 


Vaikų Velykėlės darželyje

Pažadinus, kas buvo užmigdyta,

Velykų saulė patekėjo rytą.

Prikėlė žolę, medį, plukės žiedą

Ir vis toliau per dangų rieda…

 

Velykos – pati gražiausia pavasario šventė. Balandžio 1 d. darželio vaikai kartu su Velyke, Kiškeliu, Saulute, Gandru vaikų velykėles darželyje šventė šokdami, dainuodami, žaisdami žaidimus.

 


 

„Gandriukų sodelis“ – tai grupės žalioji palangė. Puikūs vaikų auginti gvazdikiniai serenčiai dabar persodinti puikuojasi darželio gėlyne.