,,Inovatyvios ugdymo(si) veiklos lauko aplinkose kiekvieno vaiko pažangai“

Pasirašyta sutartis su Europos socialinio fondo agentūra dėl projekto Nr. 09.2.1-ESFA-K-728-02-0068 ,,Inovatyvios ugdymo(si) veiklos lauko aplinkose kiekvieno vaiko pažangai“ įgyvendinimo. 

Infomacija projekto pristatymui

Plakatas Viltenei