Įstaigos administracija

  • L. e. p. Direktorė – Birutė Autukevičienė, socialinių mokslų daktarė, II vadybinė kategorija
  • Direktoriaus pavaduotojos ugdymui – Marija Ladišienė, edukologijos magistrė, mokytoja metodininkė
  • Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams – Artiomas Vladimircevas
  • Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė ___
  • Dietistė – Monika Vaškevičiūtė
  • Sandėlininkė – Zosė Balkienė