Įstaigos administracija

  • Direktorė – Danutė Sauliūnienė, II vadybinė kategorija
  • Direktoriaus pavaduotojos ugdymui -Birutė Autukevičienė, socialinių mokslų daktarė, II vadybinė kategorija ir Daiva Adomonienė
  • Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams – Artiomas Vladimircevas
  • Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė, dietistė – Valerija Kavaliukienė
  • Sandėlininkė – Zosė Balkienė