Lopšelis – darželis “Viltenė” dalyvauja ESFA finansuojamame projekte

Projektas: STEAM idėjų plėtojimas integruojant inovatyvią „LEGO Education“ metodiką ikimokyklinio ugdymo įstaigose (Priemonė: 09.2.1-ESFA-K-728 Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų veiklos tobulinimas)

2020-2021 m.

 

Tobulinančios veiklos kokybę ikimokyklinio ugdymo mokyklos:

 • Vilniaus lopšelis-darželis „Viltenė“,
 • Vilniaus lopšelis-darželis „Švelnukas“;
 • Vilniaus lopšelis-darželis „Gintarėlis“;
 • Vilniaus rajono Valčiūnų lopšelis-darželis;
 • Vilniaus Salininkų lopšelis-darželis;
 • Panevėžio lopšelis-darželis ,,Pasaka“;
 • Panevėžio lopšelis-darželis ,,Jūratė“;
 • Vilniaus Simono Konarskio mokykla;
 • Telšių lopšelis-darželis „Mastis“;
 • Telšių lopšelis-darželis „Žemaitukas“;
 • Telšių rajono Rainių mokykla-darželis;

Ekspertai: Doc. dr. Birutė Autukevičienė, lekt. Goda Stonkuvienė

 

INOVATYVI PROJEKTO IDĖJA: adaptuotos LEGO education (STEAM park ir  MAKER   rinkinių) metodikos integravimas į ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdomo(si) turinį (skirtingo vaikų amžiaus ir poreikių bei galimybių)

Visos projekto veiklos nukreiptos į kokybišką, šiuolaikinį ikimokyklinį ugdymą, suteikiantį vaikams įgyti pačias svarbiausias šiuolaikinėje visuomenėje gyvenančiam žmogui kompetencijas: kritinio ir kūrybinio mąstymo, problemų sprendimo, mokėjimo mokytis ir kt., ir inžinerinius, gamtamokslinius, kūrybinius, technologinius, matematinius gebėjimus. Projekto veiklos padės vaikams mokytis įdomiai, aktyviai įsitraukti į veiklas/žaidimus. Veiklos bus pritaikytos pagal kiekvieno vaiko ypatingus poreikius ir gebėjimus.

Toks ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymas(is):

 • skatins vaikų smalsumą, motyvaciją kurti, tyrinėti, atrasti,
 • per šį kūrybišką, įtraukiantį ir žaismingą mokymąsi vaikai supras priežasties ir pasekmės dėsnius, ugdysis kritinio ir loginio mąstymo, problemų sprendimo, stebėjimo ir apibūdinimo įgūdžius, prognozuos, patikrins tikimybes, lavins vaizduotę, sisteminį kūrybiškumą.
 • vaikai dalyvaus vaidmenų žaidimuose, veiks komandose, bendradarbiaus.
 • vaikai kels klausimus, diskutuos, vertins ir reflektuos savo veiklos rezultatus, juos koreguos ir rekonstruos.