Kiškučių grupė

Ankstyvojo amžiaus grupė. Auklėtoja Nijolė Aidukienė

 

Vaikų Velykėlės darželyje

Pažadinus, kas buvo užmigdyta,

Velykų saulė patekėjo rytą.

Prikėlė žolę, medį, plukės žiedą

Ir vis toliau per dangų rieda…

 

Velykos – pati gražiausia pavasario šventė. Balandžio 1 d. darželio vaikai kartu su Velyke, Kiškeliu, Saulute, Gandru vaikų velykėles darželyje šventė šokdami, dainuodami, žaisdami žaidimus.