Naujienos tėvams

 

1.     Ankstyvasis ugdymas ir smegenų raida: ką verta žinoti?

http://www.ikimokyklinis.lt/index.php/straipsniai/bendri-straipsniai/ankstyvasis-ugdymas-ir-smegenu-raida-ka-verta-zinoti-/22199

 

  1. Lietuvoje startavo unikali internetinė edukacinė platforma, skirta 2–6 metų vaikams ir jų tėveliams – „Mažųjų ekspertų mokykla“.

http://www.mazujuekspertumokykla.lt/filter:1000-2,6/

Svetainėje www.mazujuekspertumokykla.lt  rasite daugybę užduotėlių, skirtų vaikų ugdymui, bei žaidimų ir idėjų kokybiškam laiko praleidimui su mažaisiais. Visa medžiaga yra parengta ikimokyklinio ugdymo specialistų ir skirtingų sričių ekspertų: pediatro, logopedo, gastroenterologo, psichiatro ir kt.

 

  1. Rekomenduojame edukacinį žaidimą priešmokyklinio amžiaus vaikams “Žaliasis tyrinėtojas”

Parsisiuntimo adresas: https://sodas.ugdome.lt/mokymo-priemones/4453 

https://sodas.ugdome.lt/prisijungti/pradzia

Patyčioms tramdyti – naujos priemonės

Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė pasirašė Seimo priimtas Švietimo įstatymo pataisas, kurios padės mažinti smurtą ir patyčias švietimo įstaigose. Šias pataisas Prezidentė inicijavo siekdama užtikrinti, kad vaikai augtų ir mokytųsi saugioje aplinkoje. Kova su smurtu – tiek fiziniu, tiek psichologiniu yra vienas iš Prezidentės inicijuotos socialinės kampanijos „Už saugią Lietuvą“ prioritetų. 

Patyčių kultūra ir mastas klesti ir mokyklose, ir už jų ribų – kas trečias vaikas patiria psichologinį smurtą. Todėl Prezidentės inicijuotas įstatymas padės efektyviai užkirsti kelią patyčioms, atpažinti smurtą ir padėti suteikti efektyvią pagalbą. Lietuvoje kiekvieną savaitę nusižudo jaunas žmogus, o per metus iš gyvenimo pasitraukia per 40 paauglių – tai yra net dvi mokinių klasės. 

Iki šiol emocinio smurto sąvoka nebuvo apibrėžta nė viename įstatyme, todėl Prezidentės pataisomis visų pirma yra įteisinama patyčių sąvoka. Taip pat šios pataisos sudarys sąlygas sukurti bendrą kovos su smurtu ir patyčiomis sistemą visose šalies ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklose, profesinio mokymo įstaigose bei neformaliojo švietimo įstaigose. Tokia praktika taikoma daugelyje šalių – Suomijoje, Švedijoje, Norvegijoje, Jungtinėje Karalystėje, JAV, Kanadoje.

Įstatyme įtvirtinta, kad kiekviena mokykla privalomai turės vykdyti bent vieną ilgalaikę smurto prevencijos programą, kuri apims ir žalingų įpročių prevenciją. Pastebėjus smurto atvejį švietimo įstaigoje bus privaloma apie tai pranešti švietimo įstaigos vadovui. Siekiant kuo anksčiau atpažinti patyčias, numatoma pareiga mokytojams bent kartą per ketverius metus tobulinti kvalifikaciją socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymo srityje.

Susidūrus su smurto atveju bus nedelsiant teikiama psichologinė pagalba tiek smurtą patiriančiam mokiniui, tiek smurtautojui, tiek tėvams, o esant poreikiui – ir mokytojams. Mokyklos vadovai bus įpareigoti pranešti apie pastebėtą smurto atvejį tėvams ir užtikrinti, kad nemokama psichologinė pagalba būtų pradėta teikti per 5 darbo dienas. Lietuvoje dauguma mokyklų vadovų teigia, kad patyčių jų mokyklose nėra, nors patyčių mastas mūsų šalyje yra vienas didžiausių Europoje.

Šiuo įstatymu taip pat sukuriama kovos su patyčiomis elektroninėje erdvėje sistema. Pastebėjus patyčių atvejį internete Ryšių reguliavimo tarnyba įpareigojama siekti, kad žeidžiančio turinio informacija iš interneto būtų operatyviai pašalinta. Net penktadalis mokinių per pastaruosius metus patyrė patyčias tekstinėmis žinutėmis, o beveik 15-os procentų mokinių nuotraukos ar filmukai buvo išplatinti interneto erdvėje be jų sutikimo.

Įstatymo pataisos įsigalioja nuo 2017 metų rugsėjo 1 dienos.

Šaltinis: ikimokyklinis.lt

Apie priešmokyklinį ugdymą

Nuo 2016 m. rugsėjo 1 d. priešmokyklinis ugdymas privalomas

Rugsėjo 1-ąją visi šešiamečiai susirinks į priešmokyklines grupes darželiuose ir mokyklose. Šiemet priešmokyklinis ugdymas tapo privalomas visiems vaikams, kuriems liko metai iki mokyklos. Jau praėjusiais metais priešmokyklines grupes lankė beveik 98 proc. šešiamečių.

Pedagogai, mokslininkai mato akivaizdžią šešiamečio dalyvavimo priešmokyklinio ugdymo programoje naudą. Mokinių pasiekimų tyrimai rodo, kad priešmokyklines grupes lankiusiems vaikams kur kas geriau sekasi mokytis mokykloje, o ilgalaikiai tarptautiniai tyrimai liudija apie teigiamą ankstyvojo ugdymo naudą visam tolesniam žmogaus gyvenimui.

Priešmokyklinio ugdymo tikslas – užtikrinti optimalią vaiko raidą, atsižvelgiant į jo asmens unikalumą ir ugdymosi poreikius, padėti pasirengti sėkmingai mokytis mokykloje. Atnaujinta bendroji priešmokyklinio ugdymo programa taip pat bus diegiama nuo šių metų rugsėjo 1-osios. Joje ypač akcentuojami vaiko socialiniai, pažintiniai, kūrybiniai, mąstymo, problemų sprendimo gebėjimai. Išskiriami bendravimo su bendraamžiais ir suaugusiaisiais gebėjimai: draugiškumas, noras priklausyti grupei, bendrauti ir bendradarbiauti, geranoriškumas ir pan. Visa tai vaikai išsiugdys priešmokyklinėje grupėje, jiems padės patyrę profesionalūs pedagogai, žinantys, kaip atsižvelgiant į kiekvieno vaiko individualius poreikius ir gebėjimus, padėti vaikui sėkmingai augti, patirti sėkmę dabar ir tolimesniame gyvenime.

Smulkiau apie priešmokyklinį ugdymą:

LRT laida „Tėvų susirinkimas“ Kodėl verta pradėti ugdyti anksčiau?

https://www.youtube.com/watch?v=0MmgPz7aVdQ

Priesmokyklinio ugdymo tvarkos aprasas

Priesmokyklinis ugdymas

Priešmokyklinukas

Vaiko brandumo vertinimo aprasas projektas 08 29 TS

Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa

Lopšelio – darželio pavaduotoja ugdymui Birutė Autukevičienė 2016 m. rugsėjo 1-osios LRT laidoje “Labas rytas, Lietuva” kalbėjo apie priešmokyklinio ugdymo svarbą.

 

Nuo 2016 m. sausio 1 d., pasikeitus bankinių mokėjimų pagal SEPA standartus formatui, biudžetinė įstaiga „Biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita“ negali tinkamai ir laiku apskaityti įmokų už darželius ar neformalų ugdymą, nes jose nenurodytas arba netinkamai nurodytas mokėtojo kodas. Siekiant sumažinti neatpažintas įmokas, teikiame informaciją, kaip teisingai pildyti įmokų pavedimus.

  
Biudžetinės įstaigos „Biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita“

 

Įmokos už vaikų darželį bankai

Sveikos atžalėlės

 

INFORMACIJA  DĖL VAIKO BRANDUMO MOKYTIS PAGAL PRIEŠMOKYKLINIO IR PRADINIO UGDYMO PROGRAMAS ĮVERTINIMO TVARKOS VILNIAUS MIESTO PSICHOLOGINĖJE-PEDAGOGINĖJE TARNYBOJE 2017 METAIS

            Nuo 2016 m. rugsėjo 2 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymo  „Dėl Vaiko brandumo mokytis pagal priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas įvertinimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ nauja redakcija (2016 m. rugsėjo 1 d. įsakymas Nr. V-751).

Vaiko brandumo vertinimo aprašas 08.29TS-1

Smurtas prieš vaiką

Smurtas prieš vaiką – veikimu ar neveikimu vaikui daromas tiesioginis ar netiesioginis tyčinis fizinis, psichologinis, seksualinis poveikis, garbės ir orumo nepaisymas ar nepriežiūra, dėl kurių vaikas patiria žalą ar pavojų gyvybei, sveikatai, raidai. plačiau