Pasirašyta sutartis su Europos socialinio fondo agentūra dėl projekto Nr. 09.2.1-ESFA-K-728-02-0068 ,,Inovatyvios ugdymo(si) veiklos lauko aplinkose kiekvieno vaiko pažangai“ įgyvendinimo

Pasirašyta sutartis su Europos socialinio fondo agentūra dėl projekto Nr. 09.2.1-ESFA-K-728-02-0068 ,Inovatyvios ugdymo(si) veiklos lauko aplinkose kiekvieno vaiko pažangai“ įgyvendinimo,