Projektai

LOPŠELYJE – DARŽELYJE VYKDYTI IR VYKDOMI PROJEKTAI

 • Projektas ”Kartu mes esame stipresni” (su specialaus darželio “Dobilėlis” ugdytiniais, bendruomene) 2005 m.

 • Projektas ”Kur žmogus – ten ir medis” (2008 m.),

 • Projektas ”Nuo noragų prie pyragų” (nuo 2008 m.)

 • Projektas ”Menų tiltas. Aš kūrybinga asmenybė” (kartu su ”Skroblinuko”, ”Aušrelės”,”Beržynėlio” lopšeliais – darželiais, Vilkpėdės darželiu – mokykla, Vaduvos darželiu – mokykla, Markučių lopšeliu – darželiu) (nuo 2008 – 2014 m.m.),

 • Projektas ”Graži mūsų tėviškėlė” 2009 m.,

 • Projektas ”Gražinu savo gimtąjį miestą” 2009 m.

 • Projektas Visuomeninių organizacijų aplinkosaugos projektų konkursas „Kuo aš galiu prisidėti, kad sustabdyčiau klimato kaitą?“ 2010 m.

 • Dalyvavimas „Geriausiai tvarkomų mokyklų edukacinių erdvių apžiūroje – konkurse“ (2014 m., 2015 m. 2016 m.)

 • Projektas „Mano žalioji palangė“ (2015 m. 2016 m.)

 • Projektas „Sveikatingumo dienelės“ 2014 m.

 • Vidinės ir išorinės edukacinės aplinkos kūrimo ir veiksmingo naudojimo projektas 2015-2016 m.

 • Projektas „Su meile Lietuvai“2016

 • Projektas „Mūsų talentai tau, LIETUVA“ (2017 m. sausio-kovo mėn.)
 • Projektas ,,Dovanos Lietuvai“ (2018)
 • Projektas 100 zemes dienų 2018

Vaikų atradimai darželio kieme ir Vilniaus parkuose“, 2019 m.

Projektas ,,Inovatyvios ugdymo(si) veiklos lauko aplinkose kiekvieno vaiko pažangai“ (Nr. 09.2.1-ESFA-K-728-02-0068)  finansuojamas iš Europos socialinio fondo lėšų    Metodinių aprašų bankas

Projektas „STEAM idėjų plėtojimas integruojant inovatyvią „LEGO Education“ metodiką ikimokyklinio ugdymo įstaigose“ (Nr. 09.2.1-ESFA-K-728_02-0082) finansuojamas iš Europos socialinio fondo lėšų (Atsisiųsti pdf formatu)

Projektas “ Multifunkcinės sporto erdvės įrengimas“ (Nr. SRF
SIĮ 2019 1 0453) bendrai finansuojamas Sporto rėmimo fondo
lėšomis (Atsisiųsti pdf formatu)

Projektas ,,Inovacijos vaikų darželyje” (projekto kodas Nr. 09.2.1-ESFA-V-726-01-0001) bendrai finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis (Atsisiųsti pdf formatu)

Nacionalinis projektas „Sveikatiada“ (Atsisiųsti pdf formatu)

 

GRUPĖSE VYKDOMI ŠIE PROJEKTAI:

”Seku, seku pasaką” – Drugelių gr.,

“Šnekučių dienelės” -“Bitučių”gr.,

“Draugystės ratelis” -“Voveriukų” gr.,

“Žaidiame kartu. Aš ir tu”- “Boružėlių” gr.,

“Kalbos skrynelė”- “Saulutės” gr.,

“Vaiko adaptacija darželyje”- “Triušiukų” gr.,

“Gatvėje būsiu saugus” – “Gandriukų” gr.,

“Švara ir sveikata – šie žodžiai visada šalia” – “Kiškučių” gr.