Nuotolinio ugdymo organizavimas karantino metu

Nuotolinio ugdymo organizavimas karantino metu

Gerb. Tėveliai,

Vilniaus lopšelis-darželis ,,Viltenė“ siekia užtikrinti kokybišką  ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą kontaktiniu ir nuotoliniu būdu. 

Galite susipažinti su Vilniaus lopšelio-darželio „Viltenė“ ugdymo(si) proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašu:  Vilniaus lopšelio-darželio „Viltenė“ ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo(si) proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas

  • Ikimokyklinis vaikų ugdymas remiasi įstaigos parengta ir patvirtinta Ikimokyklino ugdymo(si) programa: Ugdymo programa „Mažais žingsneliais link didelių darbelių“, Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašu: nuoroda.
  • Priešmokyklinis ugdymas remiasi Priešmokyklinio ugdymo bendrąja  programa: nuoroda.
  • Ugdymui (si) reikalinga medžiaga bei informacija skelbiama įstaigos internetinėje svetainėje viltene.lt (skiltyje PASAUGOS. DARŽELIS NAMUOSE) bei mokytojų sukurtose grupių virtualaus bendravimo erdvėse, kuriose vykdomas grupių pedagogų ir ugdytinių bei jų tėvų (globėjų, rūpintojų) komunikavimas ugdymo turinio perteikimo bei grįžtamojo ryšio tikslais.
  • Mokytojai naudoja šias nuotolinio ugdymo(si) aplinkas: Facebook, Google, Messenger, Viber, Zoom, kurios užtikrina skaitmeninio ugdymo turinio pasiekiamumą, teikiamą informaciją.
  • Mokytojus ir tėvus/globėjus konsultuoja švietimo pagalbos specialistai:
  • Logopedė Laima Baškienė, el. paštas baskiene@gmail.com; mob. 8 620 64653
  • pedagogė Edita Žalkauskaitė, el. paštas zalkauskaite.edita@gmail.com;

mob. 8 619 80486

  • Parengtos Vaikų ugdymo karantino metu namuose gaires padės vaikui ugdytis ir nepamiršti darželio. Gairių infografike nurodomi patarimai, kaip susikurti veiklos aplinką, palaikyti dienos ritmą, planuoti kūrybines veiklas, susidaryti dienos planą ir laikytis darbotvarkės, bendradarbiauti su pedagogais bei švietimo pagalbos specialistais.

Džiaugiamės ir dėkojame tėveliams už bendravimą ir bendradarbiavimą šiuo nelengvu karantino metu. Toliau kviečiame tėvelius mokytojų ir jūsų sutartu, priimtinu būdu dalintis grįžtamuoju ryšiu įdedant vaikų atliktų užduočių nuotraukas, filmuotą medžiagą, užrašant komentarą, kad mokytojai galėtų vertinti vaiko pasiekimų rezultatus.

Kartu susitelkę esame stiprūs, todėl viliamės, kad bendromis pastangomis užtikrinsime įdomų bei kūrybišką vaikų ugdymą ir mažieji patirs atradimo džiaugsmą ir karantino metu likę namuose!

Kilus klausimams dėl nuotolinio ugdymo, maloniai prašome susisiekti su direktoriaus pavaduotoja ugdymui Marija Ladišiene  tel.: 8 604 36001 arba marijalad8@gmail.com

Naudingos nuorodos:

Vilniaus pedagoginė psichologinė tarnyba dalinasi rekomendacijomis: http://vilniausppt.lt/ikimokyklinio-ugdymo-istaigoms

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos internetinėje svetainėje yra nuolat pildoma skaitmeninio mokymo bazė su ugdymo ir mokymosi aplinkomis, metodine medžiaga, mokymo priemonėmis ir kita ugdymo įstaigoms svarbia informacija: https://www.nsa.smm.lt/nuotolinis, taip pat https://sites.google.com/itc.smm.lt/nuotolinis/naujienos.

Internetiniai portalai vaikams:

http://www.logopediniaipratimai.lt/index.php?page=garsu-tarimas

http://mudubudu.lt/linksmi_zaidimai_vaikams

https://www.matific.com/lt/lt/home/

http://www.ziburelis.lt/nemokamai

https://www.ikimokyklinis.lt/index.php/vidine-zona/registracija-teveliams/22

http://www.musumokykla.lt/kompiuterines-technologijos-mokykloje/kalbos-mokymuisi-29/lt/kalbos-zaidimai-vaikams-376.html

Renginio “Nuotolinis mokymas. Kaip išgyventi tėvams?” vaizdo įrašas ir skaidrės: https://www.egu.lt/mokymas/nuotolinis-mokymas-kaip-isgyventi-tevams-2541.html#203530