Informacija tėvams

Nauji isakymai del mokesčio už vaiko išlaikymą


SĄSKAITŲ UŽ UGDYMĄ GAVIMAS ELEKTRONINIU PAŠTU

Vilniaus miesto darželių informacinės sistemos skiltyje „Sąskaitos“ reikia pažymėti varnelę, kuria tėvai išreikš savo sutikimą gauti sąskaitas už ugdymą elektroniniu paštu. Atkreipiame dėmesį, kad el. sąskaitos bus gaunamos tik tuo atveju, jei tėvai skiltyje pažymės varnelę. Elektroninės sąskaitos bus siunčiamos sistemoje nurodytais kontaktais, todėl prašome patikrinti nurodytus kontaktinius adresus, ar jie nepasikeitę. Jei duomenys pasikeitė, būtina juos atnaujinti. 

Pateikiame darželių informacinės sistemos ekranvaizdį, kuriame aiškiai pavaizduota, kur tėvai turėtų uždėti varnelę, norėdami gauti sąskaitas už ugdymą el. paštu.

 

 


Informacija dėl vaiko sveikatos pazymejimo

 

„Plauk rankas – apsaugok save ir kitus”- asmens higiena ir užkrečiamųjų ligų prevencija. 

„Saugus elgesys prie vandens“- atsitiktinių paskendimų prevenciją.

„Atsargiai – erkės!”- erkių platinamų ligų prevencija.

 

 
 
 
Vienkartinės kaukės, respiratoriaus ir vienkartinių pirštinių užsidėjimas ir nusiėmimas
 

 
 
Informacija dėl sąskaitų už vaiko ugdymą gavimo

Norint nuo kito mėnesio gauti sąskaitas už vaiko ugdymą el. paštu, Tėvai (Globėjai) turi prisijungti prie sistemos www.svietimas.vilnius.ltIkimokyklinis ugdymas – Mano darželis – Sąskaitos ir išreikšdami savo sutikimą gauti sąskaitas el. paštu pažymėti varnelę skiltyje – Gauti sąskaitas el. paštu. Atkreipiame dėmesį, kad el. sąskaitos bus gaunamos tik tuo atveju, jei Tėvai (Globėjai) prisijungs prie sistemos ir pažymės varnelę.

 Taip pat pažymime, kad el. sąskaitos bus siunčiamos sistemoje nurodytais kontaktais, todėl prisijunkite  www.svietimas.vilnius.lt puslapyje ir patikrinkite ar nurodyti kontaktiniai adresai nėra pasikeitę. Jei duomenys pasikeitė, reikia juos atnaujinti www.svietimas.vilnius.ltIkimokyklinis ugdymas – Mano darželis – Lankantys įstaigas vaikai – Paspausti ant vaiko vardo, pavardės – Ties Tėvo(Globėjo) ID numeriu paspausti piktogramą.

 

Gerb. tėveliai,

Dėl tevų nesumokėtų mokesčių už vaiko išlaikymą

 

Gerb. tėveliai,

                 Informuojame, kad nuo 2020 m. sausio 1 d. keičiasi Mokesčio už vaiko išlaikymą Vilniaus miesto savivaldybės darželiuose tvarka (2019-12-04 Tarybos sprendimas Nr. 1-305) ir Vaikų priėmimo į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarka ( MOKESČIO TVARKA, DARŽELIŲ, 2020 m., PRIĖMIMO TVARKA, 2020 m. ).

 

 

Tėveliai, šios sveiko maisto gaminimo dirbtuvės – jums

Viskas prasideda namuose: būtent čia formuojasi vaikų valgymo įpročiai. Kaip tinkamai derinti maisto kiekį, kokia turėtų būti vaikų užkandžių dėžutė – tai tik dalys kylančių klausimų tėvams. Į juos ir kitus klausimus atsakysime jums sveiko maisto gaminimo dirbtuvių metu. 

Daugiau informacijos rasite čia:

https://www.vvsb.lt/teveliai-sios-sveiko-maisto-gaminimo-dirbtuves-jums/

Tėvus, auginančius vaikus (iki 10 m. amžiaus), kviečiame į sveiko maisto gaminimo dirbtuves. Jas sudarys du užsiėmimai: teorinė ir praktinė. 

———

Tėveliams apie vaiko sveikatos pažymas:

———

Mieli tėveliai ar globėjai!

Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro specialistai primena, kad kiekvienais metais privalu pasirūpinti vaiko profilaktiniu sveikatos patikrinimu, kreipiantis į šeimos gydytoją (arba vaikų gydytoją), gydytoją odontologą. Profilaktinis sveikatos patikrinimas – tai ne formalumas, o išsamus vaiko sveikatos būklės tikrinimas, galintis padėti išvengti lėtinių ligų vystymosi ir svarbus vaiko gerovei.

Dar kartą pranešame, kad nuo 2018 m. birželio 1 d., įvertinęs vaiko sveikatos būklę, gydytojas turi užpildyti elektroninį vaiko sveikatos pažymėjimą (forma Nr. E027-1), galiosiantį vienus metus nuo užpildymo datos. Norėdami peržiūrėti ar atsispausdinti elektroninį vaiko sveikatos pažymėjimą, turite prisijungti prie portalo www.esveikata.lt ir susikurti peržiūros kodą, kuriuo naudodamiesi tame pačiame portale galėsite atsidaryti ir peržiūrėti minėtą elektroninį dokumentą. Detali informacija, kaip susikurti peržiūros kodą ir peržiūrėti vaiko sveikatos pažymėjimą, pateikta prisegtuose prieduose.

Atkreipiame dėmesį, kad ikimokyklinio ugdymo įstaigos ir mokyklos, vykdančios ikimokyklinį ir (ar) priešmokyklinį vaikų ugdymą, laikinai (iki 2020 m. pabaigos) neturi galimybės elektroninėje sistemoje susipažinti su vaikų sveikatos duomenimis, todėl ugdymo įstaigai, kurią lanko Jūsų vaikas, turite pateikti peržiūros kodą arba atspausdintą vaiko sveikatos pažymėjimą. Vilniaus miesto savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigoms peržiūros kodą reikia pateikti portalo https://svietimas.vilnius.lt  darželių informacinėje sistemoje „Mano darželis“, pasirenkant meniu punktą „Pažymos“.

Jei pereinamuoju laikotarpiu (iki 2020 metų pabaigos) gydytojas Jums išduotų popierinį vaiko sveikatos pažymėjimą, nesijaudinkite – ugdymo įstaigos jį tikrai priims.

Kaip sukurti vaiko sveikatos pažymėjimo peržiūros kodą? 

 

 

INFORMACINIS PRANEŠIMAS VAIKŲ TĖVAMS (GLOBĖJAMS)

Informuojame Jus, kad susirgus Jūsų vaikui nebereikia atnešti sveikatos Nr. 094/a formos pažymos iš gydytojo, kuria būtų pateisinamos nelankytos dienos dėl ligos.

Susirgus vaikui, TĖVAI (GLOBĖJAI) TURI APIE VAIKO LIGĄ PRANEŠTI RAŠTU – PARAŠIUS NUSTATYTOS FORMOS PRANEŠIMĄ IR PERDAVUS JĮ GRUPĖS AUKLĖTOJAI (arba elektroniniu paštu rastine@viltene.vilnius.lm.lt nurodant vaiko vardą, pavardę, grupės pavadinimą) PER 3 DIENAS.

Taip pat tėvai (globėjai) NE VĖLIAU KAIP SEKANČIĄ DIENĄ, KAI VAIKAS ATVEDAMAS Į DARŽELĮ PO LIGOS, TURI UŽPILDYTI NUSTATYTOS FORMOS PRAŠYMĄ DĖL VAIKO LIGOS PATEISINIMO RAŠTU IR PERDUOTI JĮ GRUPĖS AUKLĖTOJAI arba siųsti aukščiau nurodytu elektroniniu paštu.

Medikams skirtų duomenų iš vaikų sveikatos istorijų, kuriose gausu informacijos apie vaiko sveikatą, ligos diagnozę, atliktus tyrimus, paskirtus vaistus Vilniaus lopšeliui – darželiui „Viltenė“ TEIKTI NEREIKIA.

 

 

Ilgėjantis „Tėvų linijos“ darbo laikas ir galimybė tėvams gauti nemokamų psichologo konsultacijų (Plačiau )

Dabar nemokamu numeriu 8 800 900 12 galima skambinti darbo dienomis nuo 11 iki 13 val. ir nuo 17 iki 21 val.

 

Kviečiame susipažinti su Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. V-1183 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. balandžio 22 d. įsakymo Nr. V-313 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“ pakeitimo“. 

 

INFORMACIJA  DĖL VAIKO BRANDUMO MOKYTIS PAGAL PRIEŠMOKYKLINIO IR PRADINIO UGDYMO PROGRAMAS ĮVERTINIMO TVARKOS VILNIAUS MIESTO PSICHOLOGINĖJE-PEDAGOGINĖJE TARNYBOJE 2017 METAIS

Nuo 2016 m. rugsėjo 2 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymo  „Dėl Vaiko brandumo mokytis pagal priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas įvertinimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ nauja redakcija (2016 m. rugsėjo 1 d. įsakymas Nr. V-751).

Vaiko brandumo vertinimo aprašas 08.29TS-1

 

 

Vaikų priėmimas į darželį

Primename, kad vaikai į Vilniaus miesto lopšelius-darželius priimami vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 11 d. Nr. 1-235 sprendimu „DĖL VAIKŲ PRIĖMIMO Į VILNIAUS MIESTO ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO  UGDYMO GRUPES ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO“.

 

Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 11 d. Nr. 1-235 sprendimas:

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/4994fc008df611e5a6f4e928c954d72b

 

 

Registracija į darželius:

https://darzelis.vilnius.lt/

Registracijos laikas nuo šiol nebeturi jokios įtakos Jūsų vaikučio patekimui į darželį. Skubėti neverta – prašymą lankyti darželį 2017 metams galite registruoti iki balandžio 30 d. Pradėtos formuoti eilės į darželius nuo gegužės 1 d. Registruotis 2018 ir vėlesniems metams galite bet kuriuo Jums patogiu metu. 

Visa informacija:

http://www.vilnius.lt/index.php?2903052594

Jeigu  Jūs  gavote  pranešimą  apie  vaiko  priėmimą  į  Vilniaus  lopšelį-darželį „Viltenė“,  turite  kreiptis  į  įstaigą,  kad  patvirtintumėte vaiko  atvykimą  bei pateiktumėte  visus  reikiamus  dokumentus.  Dokumentų  pristatymo terminas iki einamųjų metų birželio 30 d.

 PRIVALOMI DOKUMENTAI

  • vaiko gimimo liudijimo kopija;
  • vaiko  sveikatos  pažymėjimas  forma  Nr.  027-1/a  (iš  poliklinikos  su  odontologo, bei privalomų skiepų žyma);

–   dirbančių tėvų pažymas patvirtinančias, kad įstaigos (įmonės) teikiamoje metinėje A klasės išmokų deklaracijoje gyvenamoji vieta nurodyta Vilniaus m. savivaldybė. Pažymą – turi pristatyti abu dirbantys tėvai iš darbdavio. Ji gali būti ir laisvos formos. Svarbu,  kad  joje  būtų  informacija: gyventojo  vardas,  pavardė,  savivaldybės pavadinimas ir kodas. Nurodyti pajamų dydžio nereikia.
Jei tėvai nedirba:
–  išėję vaiko priežiūros atostogų – darbdavio pažyma apie tai;
–  užsiregistravę Teritorinėje darbo biržoje – pažyma iš Teritorinės darbo biržos;
–  dirbama  pagal  verslo  liudijimą  –  pažymą  užpildo  pats  asmuo,  dirbantis  pagal
verslo liudijimą;
–  vienas iš tėvų dirba užsienyje – informacija pateikiama raštu.

 

Pirmieji vaiko žingsniai darželyje labai svarbūs. Prasideda naujas, dar nepažintas laikotarpis vaiko gyvenime. Padėkime vaikui išgyventi šį sunkų laikotarpį. Kaip elgtis tėvams? Paskaitykite patarimus ir įsiklausykite į juos.

Lankstinukas lopseliui

Lankstinukas lopsiukui