Informacija tėvams

INFORMACINIS PRANEŠIMAS VAIKŲ TĖVAMS (GLOBĖJAMS)

Informuojame Jus, kad susirgus Jūsų vaikui nebereikia atnešti sveikatos Nr. 094/a formos pažymos iš gydytojo, kuria būtų pateisinamos nelankytos dienos dėl ligos.

Susirgus vaikui, TĖVAI (GLOBĖJAI) TURI APIE VAIKO LIGĄ PRANEŠTI RAŠTU – PARAŠIUS NUSTATYTOS FORMOS PRANEŠIMĄ IR PERDAVUS JĮ GRUPĖS AUKLĖTOJAI (arba elektroniniu paštu rastine@viltene.vilnius.lm.lt nurodant vaiko vardą, pavardę, grupės pavadinimą) PER 3 DIENAS.

Taip pat tėvai (globėjai) NE VĖLIAU KAIP SEKANČIĄ DIENĄ, KAI VAIKAS ATVEDAMAS Į DARŽELĮ PO LIGOS, TURI UŽPILDYTI NUSTATYTOS FORMOS PRAŠYMĄ DĖL VAIKO LIGOS PATEISINIMO RAŠTU IR PERDUOTI JĮ GRUPĖS AUKLĖTOJAI arba siųsti aukščiau nurodytu elektroniniu paštu.

Medikams skirtų duomenų iš vaikų sveikatos istorijų, kuriose gausu informacijos apie vaiko sveikatą, ligos diagnozę, atliktus tyrimus, paskirtus vaistus Vilniaus lopšeliui – darželiui „Viltenė“ TEIKTI NEREIKIA.

 

 

Ilgėjantis „Tėvų linijos“ darbo laikas ir galimybė tėvams gauti nemokamų psichologo konsultacijų (Plačiau )

Dabar nemokamu numeriu 8 800 900 12 galima skambinti darbo dienomis nuo 11 iki 13 val. ir nuo 17 iki 21 val.

 

Kviečiame susipažinti su Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. V-1183 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. balandžio 22 d. įsakymo Nr. V-313 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“ pakeitimo“. 

 

INFORMACIJA  DĖL VAIKO BRANDUMO MOKYTIS PAGAL PRIEŠMOKYKLINIO IR PRADINIO UGDYMO PROGRAMAS ĮVERTINIMO TVARKOS VILNIAUS MIESTO PSICHOLOGINĖJE-PEDAGOGINĖJE TARNYBOJE 2017 METAIS

            Nuo 2016 m. rugsėjo 2 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymo  „Dėl Vaiko brandumo mokytis pagal priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas įvertinimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ nauja redakcija (2016 m. rugsėjo 1 d. įsakymas Nr. V-751).

Vaiko brandumo vertinimo aprašas 08.29TS-1

 

Vaikų priėmimas į darželį

 

 

Primename, kad vaikai į Vilniaus miesto lopšelius-darželius priimami vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 11 d. Nr. 1-235 sprendimu „DĖL VAIKŲ PRIĖMIMO Į VILNIAUS MIESTO ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO  UGDYMO GRUPES ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO“.

 

Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 11 d. Nr. 1-235 sprendimas:

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/4994fc008df611e5a6f4e928c954d72b

 

 

Registracija į darželius:

https://darzelis.vilnius.lt/

Registracijos laikas nuo šiol nebeturi jokios įtakos Jūsų vaikučio patekimui į darželį. Skubėti neverta – prašymą lankyti darželį 2017 metams galite registruoti iki balandžio 30 d. Pradėtos formuoti eilės į darželius nuo gegužės 1 d. Registruotis 2018 ir vėlesniems metams galite bet kuriuo Jums patogiu metu. 

Visa informacija:

http://www.vilnius.lt/index.php?2903052594

Jeigu  Jūs  gavote  pranešimą  apie  vaiko  priėmimą  į  Vilniaus  lopšelį-darželį „Viltenė“,  turite  kreiptis  į  įstaigą,  kad  patvirtintumėte vaiko  atvykimą  bei pateiktumėte  visus  reikiamus  dokumentus.  Dokumentų  pristatymo terminas iki einamųjų metų birželio 30 d.

 PRIVALOMI DOKUMENTAI

  • vaiko gimimo liudijimo kopija;
  • vaiko  sveikatos  pažymėjimas  forma  Nr.  027-1/a  (iš  poliklinikos  su  odontologo, bei privalomų skiepų žyma);

–   dirbančių tėvų pažymas patvirtinančias, kad įstaigos (įmonės) teikiamoje metinėje A klasės išmokų deklaracijoje gyvenamoji vieta nurodyta Vilniaus m. savivaldybė. Pažymą – turi pristatyti abu dirbantys tėvai iš darbdavio. Ji gali būti ir laisvos formos. Svarbu,  kad  joje  būtų  informacija: gyventojo  vardas,  pavardė,  savivaldybės pavadinimas ir kodas. Nurodyti pajamų dydžio nereikia.
Jei tėvai nedirba:
–  išėję vaiko priežiūros atostogų – darbdavio pažyma apie tai;
–  užsiregistravę Teritorinėje darbo biržoje – pažyma iš Teritorinės darbo biržos;
–  dirbama  pagal  verslo  liudijimą  –  pažymą  užpildo  pats  asmuo,  dirbantis  pagal
verslo liudijimą;
–  vienas iš tėvų dirba užsienyje – informacija pateikiama raštu.

 

Pirmieji vaiko žingsniai darželyje labai svarbūs. Prasideda naujas, dar nepažintas laikotarpis vaiko gyvenime. Padėkime vaikui išgyventi šį sunkų laikotarpį. Kaip elgtis tėvams? Paskaitykite patarimus ir įsiklausykite į juos.

Lankstinukas lopseliui

Lankstinukas lopsiukui