Vaikų priėmimas

Vaikų priėmimas vykdomas vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 15 d. sprendimu Nr. 1-1269 ,,Dėl vaikų priėmimo į Vilniaus miesto švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, ( Parsisiųsti Adobe PDF formate )

Priskirtų seniūnijoms įstaigų sąrašai yra patvirtinti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. 30-3168/21 ,,Dėl teritorijų priskyrimo ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigoms“, 1 priede ( Parsisiųsti Adobe PDF formate, Parsisiųsti Adobe PDF formate  )

 

Tėvai (rūpintojai, globėjai) teikia prašymus į darželius elektroniniu būdu per Vilniaus miesto savivaldybės elektroninių paslaugų sistemą adresu: https://svietimas.vilnius.lt/