Vaikų priėmimas

Vaikų priėmimas vykdomas vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 4 d. sprendimu Nr. 1-303 ,,Dėl vaikų priėmimo į Vilniaus miesto švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, sprendimo pakeitimas 2020 m. liepos 8 d.   Nr. 1-603 (Parsisiųsti Adobe PDF formate)

 

Tėvai (rūpintojai, globėjai) teikia prašymus į darželius elektroniniu būdu per Vilniaus miesto savivaldybės elektroninių paslaugų sistemą adresu: https://svietimas.vilnius.lt/