Mokestis už lopšelį-darželį

Keičiasi mokestis už vaiko išlaikymą ir vienos dienos vaiko maitinimo normos nustatymas priešmokyklinio ugdymo grupėse
Parsisiųsti Adobe PDF formate

Mokestis už vaiko išlaikymą lopšelį-darželį mokamas vadovaujantis Vilniaus m. savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 4 d. sprendimu Nr. 1-305 „Dėl mokesčio už vaiko išlaikymą Vilniaus miesto savivaldybės mokyklose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašo tvirtinimo ir vienos dienos vaiko maitinimo normos nustatymo”, 2020 m. liepos 8 d. sprendimo Nr. 1-595 redakcija (Parsisiųsti Adobe PDF formate), 2020 m. spalio 7 d. sprendimo Nr. 1-685 redakcija (Parsisiųsti Adobe PDF formate,)

Mokestis už vaiko maitinimą ir ugdymo reikmių tenkinimą mokamas už praėjusį mėnesį ir turi būti sumokėtas iki einamojo mėnesio 25 dienos. Mokestis už kiekvieno vaiko išlaikymą turi būti mokamas atskiru mokėjimu pagal atitinkamam vaikui priskirtą mokėtojo kodą, įmokos kodą ir suformuotą bei įstaigos pateiktą apskaitos dokumentą.

 

SĄSKAITŲ UŽ UGDYMĄ GAVIMAS ELEKTRONINIU PAŠTU

 

Vilniaus miesto darželių informacinės sistemos skiltyje „Sąskaitos“ reikia pažymėti varnelę, kuria tėvai išreikš savo sutikimą gauti sąskaitas už ugdymą elektroniniu paštu. Atkreipiame dėmesį, kad el. sąskaitos bus gaunamos tik tuo atveju, jei tėvai skiltyje pažymės varnelę. Elektroninės sąskaitos bus siunčiamos sistemoje nurodytais kontaktais, todėl prašome patikrinti nurodytus kontaktinius adresus, ar jie nepasikeitę. Jei duomenys pasikeitė, būtina juos atnaujinti.

Pateikiame darželių informacinės sistemos ekranvaizdį, kuriame aiškiai pavaizduota, kur tėvai turėtų uždėti varnelę, norėdami gauti sąskaitas už ugdymą el. paštu.

 

Įmokos ir skolos už vaiko maitinimą ir ugdymo reikmių tenkinimą apskaitomos ir privalomai įstaigos vadovo išieškomos Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka (Parsisiųsti Adobe PDF formate)