Vizija, misija

Vizija – auganti, moderni, atvira bendruomenė, siekianti darnaus gyvenimo stiliaus ir gerovės kiekvienam.

Misija – darni švietimo įstaiga, puoselėjanti tradicijas, skatinanti inovacijas, garantuojanti tyrimais ir įsivertinimu grįstą ugdymo kokybės kultūrą.

Vertybės – tolerancija, atsakomybė, darnumo principų laikymasis, kūrybiškumas, sąžiningumas, pagarba.

Filosofija– vaikystė – šiuolaikinio ugdymo vertybė.

Organizacijos vertybės

  • Tolerancija – gerbti, išklausyti, suprasti ir priimti kito žmogaus nuomonę, išvaizdą
  • Atsakomybė – moralinė, socialinė pareiga vienas kitam, įstaigai, laikymasis susitarimų
  • Kūrybiškumas – fantazija, vaizduotė, lankstumas, netradicinis mąstymas
  • Sąžiningumas – doras elgesys, sąžinės klausymasis