Projektinė veikla


Programa „Darni mokykla 2021-2022”
Informacija apie programą (atsisiųsti pdf formatu)
 Programos „Darni mokykla 2021-2022” veiksmų planas (atsisiųsti pdf formatu)

Vilniaus miesto savivaldybės finansuojamas savivaldybei pavaldžių įstaigų aplinkosauginio švietimo programos projektas  „Pasaulis pro mikroskopą”


Projektas „Futboliukas“ – plačiau http://viltene.lt/projektas-futboliukas/


 

 

Projektas „Inovatyvios ugdymo(si) veiklos lauko aplinkose kiekvieno vaiko pažangai“ (Nr. 09.2.1-ESFA-K-728-02-0068) finansuojamas iš Europos socialinio fondo lėšų

Trumpas projekto pristatymas (Atsisiųsti pdf format)

Projekto veiklų ir vaikų pažangos vertinimo įrankiai (Atsisiųsti pdf format)

Metodinių aprašų bankas (aprasu_pristatymas)


 

Projektas „STEAM idėjų plėtojimas integruojant inovatyvią „LEGO Education“ metodiką ikimokyklinio ugdymo įstaigose“ (Nr. 09.2.1-ESFA-K-728_02-0082) finansuojamas iš Europos socialinio fondo lėšų (Atsisiųsti pdf format)


Projektas “ Multifunkcinės sporto erdvės įrengimas“ (Nr. SRF
SIĮ 2019 1 0453) bendrai finansuojamas Sporto rėmimo fondo
lėšomis (Atsisiųsti pdf formatu)


Projektas ,,Inovacijos vaikų darželyje” (projekto kodas Nr. 09.2.1-ESFA-V-726-01-0001) bendrai finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis (Atsisiųsti pdf formatu)

Nacionalinis projektas „Sveikatiada“ (Atsisiųsti pdf formatu)