Darbuotojai

PEDAGOGINIŲ DARBUOTOJŲ SĄRAŠAS

EIL.

NR.

VARDAS, PVARDĖ PAREIGOS IŠSILAVINIMAS KVALIFIKACINĖ KATEGORIJA
1. Daiva A. Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą Aukštesnysis Mokytojas metodininkas
2. Laima Logopedė Aukštasis universitetinis

 

Vyr. logopedė
3. Rimutė Mokytoja, dirbanti pagal priešmokyklinio ugdymo programą Aukštesnysis Vyr. mokytoja
4. Emilija Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą Vidurinis Nesuteikta kvalifikacinė kategorija
5. Alicija

 

 

Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą Aukštasis universitetinis

 

Mokytojas
6. Solveiga Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą

Socialinė pedagogė

Aukštasis universitetinis Vyr. mokytoja
7. Jolanta Mokytoja, dirbanti pagal priešmokyklinio ugdymo programą Aukštasis universitetinis Mokytojas

 

 

8. Vaiva Meninio ugdymo pedagogė Aukštasis universitetinis, socialinių mokslų daktaras, docentas Mokytojas ekspertas
9. Birutė Elena Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą Aukštesnysis Mokytojas
10. Monika K. Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą Aukštasis universitetinis Mokytojas
11. Janė Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą Aukštesnysis Mokytojas metodininkas
12. Valentina Fizinio ugdymo mokytoja Aukštasis universitetinis Mokytojas
13. Greta Julija Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą Aukštasis universitetinis Mokytojas
14. Rima Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą Aukštasis universitetinis Vyr. mokytoja
15. Marytė Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą Aukštesnysis Vyr. mokytoja
16. Elena Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą Aukštasis universitetinis Mokytojas
17. Janina Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą Aukštesnysis Vyr. mokytoja
18. Diana Pet. Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą Aukštasis universitetinis Mokytoja
19. Danguolė

 

Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą Profesinis Nesuteikta kvalifikacinė kategorija
20. Aurelija Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą Vidurinis Nesuteikta kvalifikacinė kategorija
21. Irena Mokytoja, dirbanti pagal priešmokyklinio ugdymo programą Aukštasis universitetinis Mokytojas metodininkas
22. Ilona Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą Aukštasis Mokytojas
23. Inga T. Mokytoja, dirbanti pagal priešmokyklinio ugdymo programą Aukštasis universitetinis Mokytojas
24. Gabija Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą Vidurinis Nesuteikta kvalifikacinė kategorija
26. Aldona Psichologė Aukštasis universitetinis III kvalifikacinė kategorija
27. Aistė K. Specialioji pedagogė Aukštasis universitetinis Specialusis pedagogas

 

NEPEDAGOGINIŲ DARBUOTOJŲ SĄRAŠAS

 

1 Darius Sargas Aukštasis universitetinis
2 Lucija Ch. Mokytojo, dirbančios pagal ikimokyklinio ugdymo programą,  padėjėja darbui su SUP vaikais Aukštasis universitetinis
3 Jadvyga B. Mokytojos, dirbančios pagal ikimokyklinio ugdymo programą, padėjėja Vidurinis
4 Aistė D. Mokytojos, dirbančios pagal ikimokyklinio ugdymo programą, padėjėja Aukštasis universitetinis
5 Vitalija Mokytojo, dirbančios pagal ikimokyklinio ugdymo programą,  padėjėja darbui su SUP vaikais Profesinis
6 Daiva D. Virėja Profesinis
7 Monika G. Dietistė Aukštasis
8 Teresa Mokytojos, dirbančios pagal ikimokyklinio ugdymo programą, padėjėja Aukštesnysis
10 Kristina Mokytojos, dirbančios pagal ikimokyklinio ugdymo programą, padėjėja Profesinis
11 Svetlana Sandėlininkė Profesinis
12 Robert Techninių (IT) mokymo priemonių specialistas Aukštasis universitetinis
13 Miroslava Virėja Vidurinis
15 Rojus Narimantas Sargas Aukštasis universitetinis
16 Inga L. Mokytojos, dirbančios pagal ikimokyklinio ugdymo programą, padėjėja Profesinis
17 Laimutė Mokytojos, dirbančios pagal ikimokyklinio ugdymo programą, padėjėja Profesinis
18 Kęstutis Sargas Aukštasis universitetinis
19 Daiva M. Mokytojos, dirbančios pagal ikimokyklinio ugdymo programą, padėjėja Profesinis
20 Stanislav Pastatų priežiūros darbininkas Profesinis
21 Diana Pil. Mokytojos, dirbančios pagal ikimokyklinio ugdymo programą, padėjėja Profesinis
22 Natalja Skalbėja Profesinis
23 Artūras Kiemsargis Profesinis
24 Vida Mokytojos, dirbančios pagal ikimokyklinio ugdymo programą, padėjėja Aukštesnysis
25 Nijolė Mokytojos, dirbančios pagal ikimokyklinio ugdymo programą, padėjėja Profesinis
26 Danutė Mokytojos, dirbančios pagal ikimokyklinio ugdymo programą, padėjėja Profesinis
27 Marija Mokytojos, dirbančios pagal ikimokyklinio ugdymo programą, padėjėja Vidurinis
28 Lucija P. Virėja Profesinis