Darbuotojai

PEDAGOGINIŲ DARBUOTOJŲ SĄRAŠAS

EIL.

NR.

VARDAS, PVARDĖ PAREIGOS IŠSILAVINIMAS KVALIFIKACINĖ KATEGORIJA
1. Daiva Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą Aukštesnysis Mokytojas metodininkas
2. Laima Logopedė Aukštasis universitetinis

 

Vyr. logopedė
3. Rimutė Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą Aukštesnysis Vyr. mokytoja
4. Emilija Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą Vidurinis Nesuteikta kvalifikacinė kategorija
5. Alicija

 

 

Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą Aukštasis universitetinis

 

Mokytojas
6. Solveiga Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą Aukštasis universitetinis Vyr. mokytoja
7. Rūta Mokytoja, dirbanti pagal priešmokyklinio ugdymo programą

Socialinė pedagogė

Aukštasis universitetinis Mokytojas metodininkas

 

Socialinis pedagogas

8. Vaiva Meninio ugdymo pedagogė Aukštasis universitetinis, socialinių mokslų daktaras, docentas Mokytojas ekspertas
9. Birutė Elena Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą Aukštesnysis Mokytojas
10. Monika Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą Aukštasis universitetinis Mokytojas
11. Janė Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą Aukštesnysis Mokytojas metodininkas
12. Valentina Neformaliojo ugdymo pedagogas (fiziniam ikimokyklinio ir priešmokyklinio mažiaus vaikų lavinimui) Aukštasis universitetinis Mokytojas
13. Greta Julija Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą Aukštasis universitetinis Mokytojas
14. Rima Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą Aukštasis universitetinis Vyr. mokytoja
15. Marytė Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą Aukštesnysis Vyr. mokytoja
16. Elena Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą Aukštasis universitetinis Mokytojas
17. Janina Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą Aukštesnysis Vyr. mokytoja
18. Diana Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą Aukštasis universitetinis Mokytoja
19. Danguolė

 

Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą Profesinis Nesuteikta kvalifikacinė kategorija
20. Aurelija Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą Vidurinis Nesuteikta kvalifikacinė kategorija
21. Irena Mokytoja, dirbanti pagal priešmokyklinio ugdymo programą Aukštasis universitetinis Mokytojas metodininkas
22. Ilona Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą Aukštasis Mokytojas
23. Inga Mokytoja, dirbanti pagal priešmokyklinio ugdymo programą Aukštasis universitetinis Mokytojas
24. Saida Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą Vidurinis Nesuteikta kvalifikacinė kategorija
25. Aldona Psichologė Aukštasis universitetinis III kvalifikacinė kategorija

 

NEPEDAGOGINIŲ DARBUOTOJŲ SĄRAŠAS

 

1. Darius Sargas Aukštasis universitetinis
2. Zosė Sandėlininkė Vidurinis
3. Jadvyga B. Mokytojos, dirbančios pagal ikimokyklinio ugdymo programą, padėjėja Vidurinis
4. Aistė Mokytojos, dirbančios pagal ikimokyklinio ugdymo programą, padėjėja Aukštasis universitetinis
5. Valentina Virėja Profesinis
6. Daiva Virėja Profesinis
7. Monika Dietistė Aukštasis
8. Teresa Mokytojos, dirbančios pagal ikimokyklinio ugdymo programą, padėjėja Aukštesnysis
10. Kristina Mokytojos, dirbančios pagal ikimokyklinio ugdymo programą, padėjėja Profesinis
11. Svetlana Dietistė Profesinis
12. Robert Techninių (IT) mokymo priemonių specialistas Aukštasis universitetinis
13. Miroslava Virėja Vidurinis
14. Rojus Narimantas Sargas Aukštasis universitetinis
15. Inga Mokytojos, dirbančios pagal ikimokyklinio ugdymo programą, padėjėja Profesinis
16. Laimutė Mokytojos, dirbančios pagal ikimokyklinio ugdymo programą, padėjėja Profesinis
17. Kęstutis Sargas Aukštasis universitetinis
18. Daiva Mokytojos, dirbančios pagal ikimokyklinio ugdymo programą, padėjėja Profesinis
19. Stanislav Pastatų priežiūros darbininkas Profesinis
20. Diana Mokytojos, dirbančios pagal ikimokyklinio ugdymo programą, padėjėja Profesinis
21. Natalja Skalbėja Profesinis
22. Artūras Kiemsargis Profesinis
23. Vida Mokytojos, dirbančios pagal ikimokyklinio ugdymo programą, padėjėja Aukštesnysis
24. Nijolė Mokytojos, dirbančios pagal ikimokyklinio ugdymo programą, padėjėja Profesinis
25. Danutė Mokytojos, dirbančios pagal ikimokyklinio ugdymo programą, padėjėja Profesinis
26. Marija Mokytojos, dirbančios pagal ikimokyklinio ugdymo programą, padėjėja Vidurinis
27. Irena Sargas Profesinis
28. Jadvyga Ž. Mokytojos, dirbančios pagal ikimokyklinio ugdymo programą, padėjėja Aukštesnysis
29. Lucija Mokytojo padėjėja darbui su spec. poreikių vaikais. Aukštasis universitetinis