Darbuotojai

PEDAGOGŲ SĄRAŠAS

EIL.

NR.

VARDAS, PVARDĖ PAREIGOS IŠSILAVINIMAS KVALIFIKACINĖ KATEGORIJA
1 Daiva Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą Specialusis vidurinis Mokytojas metodininkas
2 Vaiva Meninio ugdymo pedagogė Aukštasis universitetinis, socialinių mokslų daktaras, docentas Mokytojas metodininkas
3 Laima Logopedė Aukštasis universitetinis Vyr. logopedė
4 Rimutė Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą Specialusis vidurinis Vyr. mokytoja
5 Solveiga Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą Aukštasis universitetinis Vyr. mokytoja
6 Gintarė Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą Vidurinis Nesuteikta kvalifikacinė kategorija
7 Birutė Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą Aukštasis universitetinis Vyr. mokytoja
8 Laura Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą Vidurinis Nesuteikta kvalifikacinė kategorija
9 Birutė Elena Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą Specialusis vidurinis Mokytojas
10 Evelina Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą Aukštasis universitetinis Mokytojas
11 Monika Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą Aukštasis universitetinis Mokytojas
12 Janė Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą Specialusis vidurinis Mokytojas metodininkas
13 Jurgita Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą Aukštasis universitetinis Mokytojas
14 Vijolė Neformaliojo ugdymo pedagogas (fiziniam ikimokyklinio ir priešmokyklinio mažiaus vaikų lavinimui) Aukštasis universitetinis Vyr. mokytoja
15 Beata Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą Vidurinis Nesuteikta kvalifikacinė kategorija
16 Greta Julija Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą Aukštasis universitetinis Mokytojas
17 Rima Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą Aukštasis universitetinis Vyr. mokytoja
18 Marytė Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą Specialusis vidurinis Vyr. mokytoja
19 Laima Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą Specialusis vidurinis Vyr. mokytoja
20 Elena Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą Aukštasis universitetinis Mokytojas
21 Janina Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą Specialusis vidurinis Vyr. mokytoja
22 Diana Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą Aukštasis universitetinis Mokytojas
23 Irena Mokytoja, dirbanti pagal priešmokyklinio ugdymo programą Aukštasis universitetinis Mokytojas metodininkas
24 Zita Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą Specialusis vidurinis Vyr. mokytoja
25 Gintarė Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą Vidurinis Nesuteikta kvalifikacinė kategorija
26 Ilona Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą Aukštesnysis Mokytojas
27 Edita Specialusis pedagogas Aukštasis universitetinis Specialusis pedagogas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NEPEDAGOGINIŲ DARBUOTOJŲ SĄRAŠAS

 

2 Darius Sargas Aukštasis universitetinis
3 Zosė Sandėlininkė Vidurinis
4 Jadvyga Mokytojos, dirbančios pagal ikimokyklinio ugdymo programą, padėjėja Vidurinis
5 Daiva Virėja Profesinis
6 Dovilė Sekretorė Aukštasis universitetinis, magistras
7 Monika Dietistė Aukštasis
8 Virginija Mokytojos, dirbančios pagal ikimokyklinio ugdymo programą, padėjėja Vidurinis
9 Vladislava Skalbėja Vidurinis
10 Artūras Pastatų priežiūros darbininkas Vidurinis
11 Kristina Mokytojos, dirbančios pagal ikimokyklinio ugdymo programą, padėjėja Profesinis
12 Svetlana virėja Profesinis
13 Robert Techninių (IT) mokymo priemonių specialistas Aukštasis universitetinis
18 Adolfas Kiemsargis Profesinis
19 Rojus Narimantas Sargas Aukštasis universitetinis, magistras
20 Inga Mokytojos, dirbančios pagal ikimokyklinio ugdymo programą, padėjėja Profesinis
21 Danutė Mokytojos, dirbančios pagal ikimokyklinio ugdymo programą, padėjėja Profesinis
22 Laimutė Mokytojos, dirbančios pagal ikimokyklinio ugdymo programą, padėjėja Profesinis
23 Kęstutis Sargas Aukštasis universitetinis, magistras
24 Daiva Mokytojos, dirbančios pagal ikimokyklinio ugdymo programą, padėjėja Profesinis
25 Diana Mokytojos, dirbančios pagal ikimokyklinio ugdymo programą, padėjėja Profesinis
26 Natalija Kiemsargis Profesinis
27 Vida Mokytojos, dirbančios pagal ikimokyklinio ugdymo programą, padėjėja Specialusis vidurinis
28 Nijolė Mokytojos, dirbančios pagal ikimokyklinio ugdymo programą, padėjėja Profesinis
29 Danutė Mokytojos, dirbančios pagal ikimokyklinio ugdymo programą, padėjėja Profesinis
30 Danutė Virėja Specialusis vidurinis
31 Marija Mokytojos, dirbančios pagal ikimokyklinio ugdymo programą, padėjėja Vidurinis
33 Irena Z Sargas Profesinis
34 Jadvyga Mokytojos, dirbančios pagal ikimokyklinio ugdymo programą, padėjėja Specialusis vidurinis