Darbuotojai

PEDAGOGŲ SĄRAŠAS

EIL.

NR.

VARDAS, PVARDĖ PAREIGOS IŠSILAVINIMAS KVALIFIKACINĖ KATEGORIJA
1 Daiva Adomonienė Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą Specialusis vidurinis Mokytojas metodininkas
2 Laima Baškienė Logopedė Aukštasis universitetinis

 

Vyr. logopedė
3 Rimutė Bukėnienė Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą Specialusis vidurinis Vyr. mokytoja
4 Alicija Fedorovič Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą Aukštasis universitetinis Mokytoja
5 Solveiga Gurskienė Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą Aukštasis universitetinis Vyr. mokytoja
6 Gintarė Guntytė Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą Aukštasis universitetinis Nesuteikta kvalifikacinė kategorija
7 Rūta Jacevičienė Mokytoja, dirbanti pagal priešmokyklinio ugdymo programą

Socialinė pedagogė

Aukštasis universitetinis Mokytojas metodininkas
8 Vaiva Jucevičiūtė-Bartkevičienė Meninio ugdymo pedagogė Aukštasis universitetinis, socialinių mokslų daktaras, docentas Mokytojas ekspertas
9 Laura Juršėnaitė Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą Vidurinis Nesuteikta kvalifikacinė kategorija
10 Birutė Elena Kaziukonienė Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą Specialusis vidurinis Mokytojas
11 Evelina Kairiukštytė Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą Aukštasis universitetinis Mokytojas
12 Monika Kondratavičiūtė Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą Aukštasis universitetinis Mokytojas
13 Janė Kurpienė Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą Specialusis vidurinis Mokytojas metodininkas
14 Jurgita Lasevičienė Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą Aukštasis universitetinis Mokytojas
15 Vijolė Mauragienė Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą

Neformaliojo ugdymo pedagogas (fiziniam ikimokyklinio ir priešmokyklinio mažiaus vaikų lavinimui)

Aukštasis universitetinis Vyr. mokytoja
16 Greta Julija Miliauskaitė Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą Aukštasis universitetinis Mokytojas
17 Rima Motiejūnienė Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą Aukštasis universitetinis Vyr. mokytoja
18 Marytė Ovčerkienė Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą Specialusis vidurinis Vyr. mokytoja
19 Rasa Paulauskienė Neformaliojo ugdymo pedagogas (fiziniam ikimokyklinio ir priešmokyklinio mažiaus vaikų lavinimui) Aukštasis universitetinis Mokytoja,

Lengvosios atletikos trenerė

20 Elena Pilipčikienė Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą Aukštasis universitetinis Mokytojas
21 Janina Pilipčikienė Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą Specialusis vidurinis Vyr. mokytoja
22 Diana Petkevičienė Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą Aukštesnysis Nesuteikta kvalifikacinė kategorija
23 Danguolė

Tarasevičienė

Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą Profesinis Nesuteikta kvalifikacinė kategorija
24 Irena Vežbickienė Mokytoja, dirbanti pagal priešmokyklinio ugdymo programą Aukštasis universitetinis Mokytojas metodininkas
25 Gintarė Vosiliūtė Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą Vidurinis Nesuteikta kvalifikacinė kategorija
26 Ilona Zenkovičienė Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą Aukštesnysis Nesuteikta kvalifikacinė kategorija
27 Edita Žalkauskkaitė Specialusis pedagogas Aukštasis universitetinis Specialusis pedagogas

 

NEPEDAGOGINIŲ DARBUOTOJŲ SĄRAŠAS

 

1 Darius Autukevičius Sargas Aukštasis universitetinis
2 Zosė Balkienė Sandėlininkė Vidurinis
3 Jadvyga Brigevičienė Mokytojos, dirbančios pagal ikimokyklinio ugdymo programą, padėjėja Vidurinis
4 Emilija Bučytė Mokytojos padėjėja spec. poreikų vaikams Vidurinis
5 Valentina Čub Virėja Profesinis
6 Daiva Davidavičiūtė Virėja Profesinis
7 Monika Grinevičienė Dietistė Aukštasis
8 Teresa Jakeliavičienė Mokytojos, dirbančios pagal ikimokyklinio ugdymo programą, padėjėja Specialusis vidurinis
9 Virginija Jančienė Mokytojos, dirbančios pagal ikimokyklinio ugdymo programą, padėjėja Vidurinis
10 Vladislava Jankoit Skalbėja Vidurinis
11 Kristina Krasnapiorova Mokytojos, dirbančios pagal ikimokyklinio ugdymo programą, padėjėja Profesinis
12 Svetlana Klenovskaja Dietistė Profesinis
13 Robert Kliukovski Techninių (IT) mokymo priemonių specialistas Aukštasis universitetinis
14 Adolfas Latvėnas Kiemsargis Profesinis
15 Rojus Narimantas Latvėnas Sargas Aukštasis universitetinis, magistras
16 Inga Lingienė Mokytojos, dirbančios pagal ikimokyklinio ugdymo programą, padėjėja Profesinis
17 Laimutė Lopatina Mokytojos, dirbančios pagal ikimokyklinio ugdymo programą, padėjėja Profesinis
18 Kęstutis Mackevičius Sargas Aukštasis universitetinis, magistras
19 Daiva Matulevičienė Mokytojos, dirbančios pagal ikimokyklinio ugdymo programą, padėjėja Profesinis
20 Stanislav Pakul Pastatų priežiūros darbininkas Profesinis
21 Diana Pilipčikaitė Mokytojos, dirbančios pagal ikimokyklinio ugdymo programą, padėjėja Profesinis
22 Natalja Postarnak Kiemsargis Profesinis
23 Vida Rimonienė Mokytojos, dirbančios pagal ikimokyklinio ugdymo programą, padėjėja Specialusis vidurinis
24 Nijolė Savaniakienė Mokytojos, dirbančios pagal ikimokyklinio ugdymo programą, padėjėja Profesinis
25 Danutė Šaltytė Mokytojos, dirbančios pagal ikimokyklinio ugdymo programą, padėjėja Profesinis
26 Danutė Šileikienė Virėja Specialusis vidurinis
27 Marija Tarailienė Mokytojos, dirbančios pagal ikimokyklinio ugdymo programą, padėjėja Vidurinis
28 Irena Zapolskaja Sargas Profesinis
29 Jadvyga Žarskaja Mokytojos, dirbančios pagal ikimokyklinio ugdymo programą, padėjėja Specialusis vidurinis