Darbuotojai

 PEDAGOGŲ SĄRAŠAS

VARDAS PAREIGOS IŠSILAVINIMAS KVALIFIKACINĖ KATEGORIJA
1 Aldona Psichologė Aukštasis universitetinis Psichologas
2 Laima Logopedė Aukštasis universitetinis Vyr. logopedas
3 Vaiva Meninio ugdymo mokytoja Aukštasis universitetinis,
socialinių mokslų daktaras, docentas
Mokytojas ekspertas
4 Valentina Neformaliojo ugdymo pedagogė (fiziniam ikimokyklinio ir priešmokyklinio mažiaus vaikų lavinimui) Aukštasis universitetinis Choreografas
5 Alicija Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą Aukštasis universitetinis Mokytojas
6 Aurelija Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą Vidurinis Nesuteikta kvalifikacinė kategorija
7 Birutė Elena Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą Specialusis vidurinis Mokytojas
8 Daiva Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą Specialusis vidurinis Mokytojas metodininkas
9 Danguolė Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą Profesinis Nesuteikta kvalifikacinė kategorija
10 Diana Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą Aukštesnysis Nesuteikta kvalifikacinė kategorija
11 Elena Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą Aukštasis universitetinis Mokytojas
12 Emilija Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą Vidurinis Nesuteikta kvalifikacinė kategorija
13 Gintarė Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą Aukštasis universitetinis Nesuteikta kvalifikacinė kategorija
14 Gabrielė Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą Vidurinis Nesuteikta kvalifikacinė kategorija
15 Greta Julija Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą Aukštasis universitetinis Mokytojas
16 Ilona Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą Aukštasis Mokytojas
17 Janina Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą Specialusis vidurinis Vyr. mokytojas
18 Laura Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą Aukštasis universitetinis Mokytojas
19 Marytė Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą Specialusis vidurinis Vyr. mokytojas
20 Monika Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą Aukštasis universitetinis Mokytojas
21 Rima Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą Aukštasis universitetinis Vyr. mokytojas
22 Janė Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą Specialusis vidurinis Mokytojas metodininkas
23 Elžbieta Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą Aukštasis universitetinis Nesuteikta kvalifikacinė kategorija
24 Solveiga Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą Aukštasis universitetinis Vyr. mokytojas
25 Irena Mokytoja, dirbanti pagal priešmokyklinio ugdymo programą Aukštasis universitetinis Mokytojas metodininkas
26 Rūta Mokytoja, dirbanti pagal priešmokyklinio ugdymo programą

Socialinė pedagogė

Aukštasis universitetinis Mokytojas metodininkas
27 Rimutė Mokytoja, dirbanti pagal priešmokyklinio ugdymo programą Specialusis vidurinis Vyr. mokytojas
28 Inga Mokytoja, dirbanti pagal priešmokyklinio ugdymo programą Aukštasis universitetinis Mokytojas

 

NEPEDAGOGINIŲ DARBUOTOJŲ SĄRAŠAS

  VARDAS PAREIGOS IŠSILAVINIMAS
1 Aistė Mokytojo, dirbančio pagal ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo programą, padėjėja (specialiųjų ugdymo poreikių turintiems vaikams) Aukštasis universitetinis, magistras
2 Daiva Mokytojo, dirbančio pagal ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo programą, padėjėja Profesinis
3 Danutė Mokytojo, dirbančio pagal ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo programą, padėjėja Profesinis
4 Diana Mokytojo, dirbančio pagal ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo programą, padėjėja Profesinis
5 Inga Mokytojo, dirbančio pagal ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo programą, padėjėja Profesinis
6 Jadvyga Mokytojo, dirbančio pagal ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo programą, padėjėja Vidurinis
7 Jadvyga Mokytojo, dirbančio pagal ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo programą, padėjėja Specialusis vidurinis
8 Kristina Mokytojo, dirbančio pagal ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo programą, padėjėja Profesinis
9 Laimutė Mokytojo, dirbančio pagal ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo programą, padėjėja Profesinis
10 Marija Mokytojo, dirbančio pagal ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo programą, padėjėja Vidurinis
11 Nijolė Mokytojo, dirbančio pagal ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo programą, padėjėja Profesinis
12 Teresa Mokytojo, dirbančio pagal ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo programą, padėjėja Specialusis vidurinis
13 Vida Mokytojo, dirbančio pagal ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo programą, padėjėja Specialusis vidurinis
14 Virginija Mokytojo, dirbančio pagal ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo programą, padėjėja Vidurinis
15 Robert Techninių (IT) mokymo priemonių specialistas Aukštasis universitetinis
16 Monika Dietistė Aukštasis
17 Svetlana Dietistė Profesinis
18 Zosė Sandėlininkė Vidurinis
19 Daiva Virėja Profesinis
20 Miroslava Virėja Vidurinis
21 Valentina Virėja Profesinis
22 Natalja Skalbėja Profesinis
23 Stanislav Pastatų prižiūrėtojas Profesinis
24 Darius Sargas Aukštasis universitetinis
25 Irena Sargė Profesinis
26 Kęstutis Sargas Aukštasis universitetinis, magistras
27 Rojus Narimantas Sargas Aukštasis universitetinis, magistras
28 Artūras Kiemsargis Profesinis