Maitinimo organizavimas

 

Įstaigoje  maitinimas organizuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. balandžio 10 d. įsakymu Nr. V-394 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymo Nr. V-964 „Dėl Maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (pakeitimai 2020-08-08 Nr. V-1862,  2021-02-05 Nr. V-244, 2021-07-22 Nr. V-1707, TAR, 2021-07-23, kodas 2021-16380, įsigalioja 2021-11- 01) ir Vaikų maitinimo organizavimo Vilniaus lopšelyje-darželyje „Viltenė“ tvarkos aprašu (Parsisiųsti Adobe PDF formate)

 

Maistas kasdien gaminamas įstaigos virtuvėje. Vaikai maitinami 3 kartus per dieną. Maisto produktus įstaigai tiekia: UAB „Handelshus“, „Sanitex“, „Maistulis“, „Laukesta“.

Vykdomos „Vaisių ir daržovių bei pieno ir pieno produktų vartojimo skatinimo vaikų ugdymo įstaigose“  programos. Programomis siekiama pagerinti ugdytinių mitybą, ugdyti pieno ir pieno produktų bei vaisių vartojimo įpročius.

Organizuojant vaikų maitinimą yra sudaryti ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Vilniaus valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos patvirtinti darželio perspektyviniai valgiaraščiai 15 dienų su apskaičiuota paros maisto raciono energetine verte.

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Vilniaus valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos patvirtinti 15 dienų perspektyviniai valgiaraščia:

Tėvai su savaitės valgiaraščiais supažindinami elektroninės komunikacijos priemonėmis: grupių el. paštais, uždarose Facebook grupėse.

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos telefonas: 8 800 40 403,
internetinis puslapishttps://vmvt.lt/

 

Maisto davinių išdavimas

 

Priešmokyklinio amžiaus vaikams, kurie nuo 2021 m. sausio 4 d ugdomi nuotoliniu būdu,  išduodami maisto daviniai.

Vaiko nemokamiems pietums priešmokyklinio ugdymo grupėje skiriama 1,54 Eur.

Priešmokyklinukai, kurie bus ugdomi įstaigoje, maitinami įprasta tvarka.

Maisto daviniai teikiami šeimoms 2 kartus per mėnesį.

Maisto daviniai išduodami kiekvienai šeimai paskirtu laiku. Atvykusius atsiimti davinius asmenis prašome laikytis visų karantino metu nustatytų saugos reikalavimų (dėvėti kaukes, laikytis atstumo).

Maisto davinio sudėtis gali keistis esant produktų tiekimo sutrikimams.

 

Kilus klausimams, prašome skambinti tel. nr. 86 859 8690; 86 859 8679

 

2021 m. gegužės 3-14 d. maisto davinį sudaro:

  1. Viso grūdo avižiniai dribsniai 1,500kg;
  2. Traškioji duonelė MARIO 0,155kg;
  3. Pienas EKO 1,0l;
  4. Grietinė 30% rieb. 0,400kg;
  5. Kiaušiniai 10 vnt;
  6. Sviestas 82% rieb. 0,200kg;
  7. Konservuoti žalieji žirneliai 0,800kg;
  8. Sorų kruopos 0,800kg;
  9. Razinos be konservantų 1,0kg.