Apie Mus

Informacija ruošiama

Ikimokyklinis ugdymas

Žaidimas, Palankios aplinkos kūrimas, Ugdymas pavyzdžiu, Situacinis, spontaniškas ugdymas, Individualizuotas ugdymas

 

Priešmokyklinis ugdymas

emocinis ir socialinis ugdymasis, pažinimo ugdymasis, kalbos ir komunikavimo ugdymasis, fizinis ugdymasis, meninis ugdymasis.

 

Papildomas ugdymas

daug dėmesio skiriama vaikų saviraiškai. Atsižvelgiant į ugdytinių tėvelių pageidavimus ir vaikų poreikius yra organizuojamas papildomas ugdymas.

Mūsų Partneriai