Veiklos sritys, rūšys

Lopšelio-darželio veiklos sritis – švietimas, kodas 85

 

Lopšelio-darželio švietimo veiklos rūšys:

  • ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas 85.10.10
  • priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas 85.10.20

 

Kitos ne švietimo veiklos rūšys:

  • kitų maitinimo paslaugų teikimas, kodas 56.29
  • nuosavo nekilnojamo turto nuoma ir eksploatavimas, kodas 68.20