Korupcijos prevencija

KITA AKTUALI INFORMACIJA

Nacionalinė kovos su korupcija programa

Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymas

Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymas

Pareigybių, dėl kurių teikiamas prašymas Specialiųjų tyrimų tarnybai pateikti informaciją, sąrašas

 

SUSIDŪREI SU KORUPCIJA?

Įspėk Vilniaus lopšelis – darželis “Viltenė” L.e.p.direktorę telefonu Tel. (8 5) 2337649 arba el. paštu:  rastine@viltene.vilnius.lm.lt

Apie įtariamus korupcijos atvejus taip pat galite pranešti:

Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba arba telefonu (8 5) 266 3333