Viešieji pirkimai

Visą informaciją apie planuojamus, organizuojamus, vykdomus ir įvykdytus pirkimus,
supaprastintų viešųjų pirkimų taisykles bei paviešintas pirkimo sutartys ir laimėjusius
pasiūlymus, nutrauktas pirkimo sutartis, galite rasti Centriniame viešųjų pirkimų
informacinėje sistemoje (CVP IS) https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt arba Centriniame
viešųjų pirkimų portale https://www.cvpp.lt.

Viešųjų pirkimų organizavimo taisyklės (Parsisiųsti Adobe PDF formate)