Nuorodos

Higienos normos darželiams_2016m.

Lietuvos švietimo ir mokslo ministerija

Švietimą reglamentuojantys teisės aktai ir kita svarbi informacija
www.smm.lt

Vilniaus miesto savivaldybė

Miesto aktualijos, informacija apie ikimokyklines įstaigas
www.vilnius.lt

Ikimokyklinis.lt

Aktuali informacija apie ikimokyklinį ugdymą
www.ikimokyklinis.lt

Vilniaus miesto švietimo aktualijos

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo padalinio skelbiamos švietimo aktualijos
http://www.vilnius.lt/index.php?3296290137

Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.9A3AD08EA5D0

Vaiko gerovės valstybės politikos koncepcija

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.1882ABF8B6AB

Ikimokyklinio ugdymo programų kriterijų aprašas 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.5F5E770C3767

Dėl maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/50c0e220f57e11e4927fda1d051299fb

___________________________________________________________________________

 

„DĖL VAIKŲ PRIĖMIMO Į VILNIAUS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS  2015 m. gegužės 28 d. Nr. 1-57 

https://www.vilnius.lt/vaktai2011/DefaultLite.aspx?Id=3&DocId=30262889