Laisvos darbo vietos

Konkursas Vilniaus lopšelio-darželio „Viltenė“ direktoriaus pareigoms užimti

Vadovaujantis Konkurso valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų pareigoms eiti tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1193, 7 punktu, Vilniaus miesto savivaldybės administracija 2021 m. lapkričio 30 d. paskelbė konkursą į Vilniaus lopšelio-darželio „Viltenė“ direktoriaus pareigas.

 Pretendentų atrankos data 2022 m. kovo 24 d.

Konkurso skelbimo nuorodą galite rasti ČIA.