Ugdymo programos

Įstaigos ikimokyklinio ugdymo programa (Parsisiųsti Adobe PDF formate)

Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašas (Parsisiųsti Adobe PDF formate)

Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa 2022 ( Parsisiųsti Adobe PDF formate )

Priešmokyklinio kompetencijų aprašas  |( Parsisiųsti Adobe PDF formate   )

Tarptautinė emocinių ir elgesio problemų prevencijos programa „Zipio draugai. Plačiau apie programą https://www.vaikolabui.lt/zipio-draugai/

Ugdymo programa „Mažais žingsneliais link didelių darbelių“ (Parsisiųsti Adobe PDF formate