Ugdymo programos

Įstaigos ikimokyklinio ugdymo programa (Parsisiųsti Adobe PDF formate)

Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašas (Parsisiųsti Adobe PDF formate)

Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa 2014 (Parsisiųsti Adobe PDF formate)

Tarptautinė emocinių ir elgesio problemų prevencijos programa „Zipio draugai. Plačiau apie programą https://www.vaikolabui.lt/zipio-draugai/

Ugdymo programa „Mažais žingsneliais link didelių darbelių“ (Parsisiųsti Adobe PDF formate