Tėvų apklausa dėl nuotolinio ugdymo organizavimo

Mieli tėveliai,

Šia apklausa norėtume išsiaiškinti Jūsų požiūrį į lopšelyje – darželyje „Viltenė“
vykdomą nuotolinį vaikų ugdymą. Jūsų nuomonė mums padėtų tobulinti šį procesą.
Apklausa anoniminė. Prašome tik nurodyti Jūsų vaiko lankomą grupę. Jei įstaigą lanko
daugiau nei vienas Jūsų vaikas, prašome užpildyti anketą apie kiekvieną savo vaiką
atskirai.

Ačiū už mums skirtą laiką

Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami

 

https://apklausa.lt/f/vilniaus-lopselis-darzelis-viltene-1x38pe8.fullpage