Su Tarptautinė šeimos diena!

Gegužės mėnuo ne be priežasties yra paskelbtas šeimos mėnesiu: pačiomis pirmomis dienomis
sveikiname mamas, mėnesiui pasibaigus – tėvus, o pačiame mėnesio viduryje, gegužės 15 d., yra
minima Tarptautinė šeimos diena.
Skirkime daugiau savo laiko artimiausiems, brangiausiems žmonėms: vaikams, tėvams, broliams
ir seserims, sutuoktiniams, seneliams – tiems, kurie svarbiausi mūsų gyvenime.
Būkite laimingi savo šeimose!