Respublikinė ikimokyklinių ir priešmokyklinių ugdymo įstaigų virtuali idėjų mugė „Pasaulis pro mikroskopą: atrask pavasarį“

Vilniaus lopšelis-darželis „Viltenė“ organizuoja respublikinę ikimokyklinių ir priešmokyklinių ugdymo įstaigų virtualią idėjų mugę „Pasaulis pro mikroskopą: atrask pavasarį“

Tikslas – virtualioje erdvėje pasidalinti pedagogų gerąja darbo patirtimi, skleidžiant inovatyvių ugdymo(si) metodų ir edukacinių priemonių pritaikymo idėjas ugdymos(si) procese.

Uždaviniai:

  1. Taikant inovatyvius ugdymosi metodus, organizuoti patyrimines, STEAM metodika grindžiamas ugdomąsias veiklas.
  2. Sudaryti sąlygas vaikams aktyviai veikti, tyrinėti gamtos požymius pavasrį, atrasti priežasties ir pasekmės ryšius pasirenkant ir išbandant skirtingas veiklas bei mokymosi būdus.
  3. Ugdyti vaikų ekologinę savimonę, aplinkosauginį sąmoningumą bei plėsti gamtamokslinę patirtį.
  4. Skatinti Lietuvos ikimokyklinių švietimo įstaigų pedagogų bendravimą bei bendradarbiavimą, dalijimąsi gerąją darbo patirtimi.

Virtualios idėjų mugės „Pasaulis pro mikroskopą: atrask pavasarį“ trukmė – nuo 2022 m. balandžio 11 d. iki 2022 m. iki gegužės 31 d.

Plačiau apie virtualią idėjų mugę „Pasaulis pro mikroskopą: atrask pavasarį“ (Parsisiųsti Adobe PDF formate)