Svečiai darželyje visada laukiami

2022 m. birželio 9 d. Vilniaus lopšelyje – darželyje „Viltenė“ lankėsi svečiai iš Italijos Padujos universiteto ir VU Vaikystės pedagogikos studijų programos studentai. Studentai ir dėstytojai domėjosi darželio veikla, kuriamomis lauko ir vidaus aplinkomis, vaiko pasiekimų vertinimo patirtimi. Kartu su vaikais audė draugystės pynę, stebėjo vaikų veiklas, džiaugėsi vaikų tyrinėjimais ir atradimais, žavėjosi jų kūrybiškumu.