Darnus darželis

Tvarių idėjų įgyvendinimas įvertintas programos „Darnus darželis” sidabriniu diplomu.

Džiaugiamės ir didžiuojamės darnia darželio bendruomene! Nuoširdus AČIŪ už iniciatyvas, naujų, tvarių tradicijų kūrimą. 

Vaikų aplinkosauginių nuostatų ir aplinką tausojančio elgesio pagrindai padedami ir įtvirtinami jau ikimokykliniame amžiuje. Todėl akivaizdu, kad aplinkosauginė veikla darželyje būtina. Tai svarbu ne tik ikimokyklinio amžiaus vaikams, bet ir suaugusiems bendruomenės nariams (tėvams, įstaigos darbuotojams). ,,Darnios mokyklos“ (dabar „Darnus darželis“) programoje dalyvaujame nuo 2021 m.

„Darnaus darželio“ programos tikslas:

·        Sutelkti ugdymo įstaigų bendruomenes Jungtinių Tautų Darnaus vystymosi darbotvarkės 2030 tikslų įgyvendinimui;

·     Integruoti darnaus vystymosi švietimo klausimus į visas įstaigos gyvenimo sritis, įskaitant valdymą, ugdymo (si) procesus, ugdymo turinio planavimą, personalo gebėjimų             stiprinimą, kasdienes veiklas ir kt.