Esame gamtos bičiuliai

„Viltenės“ pedagogės dalyvavo Vilniaus lopšelio-darželio „Vaidilutė“ organizuojamoje aplinkosauginėje konferencijoje „Tapkime gamtos bičiuliais” Skaitė pranešimą „Dirvožemis – daugiau nei tik purvas“, dalinosi gerąją darbo patirtimi, pažangiomis praktikomis ugdant vaikų gamtamokslines kompetencijas, ekologinės kultūros pradmenis ir aplinkosaugines nuostatas.