Kas ilgas ir raudonas? Labai naudingas gyvūnas. Kas? Ogi sliekas

Kas ilgas ir raudonas? Labai naudingas gyvūnas. Kas? Ogi sliekas! Sliekų tyrinėjimo laboratoriją darželio salėje atidarė mažieji tyrinėtojai lopšelio-darželio „Aušrelė” „Pasakiukų“ grupės ir mūsų darželio „Lapiukų” grupės ugdytiniai. Patyriminės veiklos sudomina, skatina aktyviai veikti, tyrinėti, atrasti. Mergaitė, kuri nenorėjo liesti sliekų, veiklos pabaigoje dėžutę su sliekais išsinešė dovanų

Įgyvendiname aplinkosauginį visuomenės švietimo projektą „Dirvožemis – daugiau nei tik purvas!“, finansuojamą Vilniaus miesto savivaldybės lėšomis.