Projektas „Vaiko teisės ir pareigos: Europa 2024“

„Geniukų” ir „Lapiukų” grupių ugdytiniai dalyvavo respublikiniame edukaciniame renginyje „Vaikų teisės ir pareigos: Europa 2024”. Tai tarptautinio eTwinning projekto „Lets play art games“ dalis.  Šio  projekto koordinatorė – dr. A. Tamušauskaitė,  Kauno lopšelio – darželio „Linelis” direktorė, projekto vykdytojas – dr. R. Bulotas, Kauno lopšelio – darželio „Vilnelė“ direktorius. Prevencines ugdomąsias veiklas organizavo ir pranešimą „Aš žinau savo teises ir atlieku pareigas” parengė mokytojos Ilona ir Elena. Vaikai stebėjo mokytojų vaidinimą, piešė, vaidino konfliktines situacijas ir ieškojo tinkamų sprendimo būdų, žiūrėjo skaitmenizuotus į QR kodus filmukus (kuriuos sukūrė vaikų tėveliai) pasirinkta tema „Pagarba ir draugystė ar smurtas ir atstūmimas”.