1,2% parama

Kviečiame skirti 1,2 proc. GPM

 

Nuoširdžiai dėkojame visiems įstaigą  lankančių vaikų tėvams, lopšelio – darželio  darbuotojams,  pažįstamiems ir visiems, parėmusiems mus. Parama, kurią mums skiriate yra vienas iš efektyviausių būdų prisidėti prie permainų mūsų įstaigoje, palaikyti mūsų idėjas, darbus ir aktyviai dalyvauti lopšelio-darželio „Viltenė“ veikloje.

Prašome Jūsų ir šiemet skirti 1,2 proc. (GPM)

Vilniaus lopšeliui-darželiui „Viltenė“

 

DUOMENYS, REIKALINGI FR0512 FORMOS PILDYMUI:
Paramos gavėjo identifikacinis numeris (kodas): 190014538 
Paramos gavėjo pavadinimas: Vilniaus lopšelis-darželis „Viltenė“

Prašymus galite pateikti:

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos, Deklaracijų tvarkymo skyrius, Neravų g. 8, Druskininkai, LT-66257

 

Instrukcija „Kaip skirti GPM dalį paramai?“ Spalvota

Primename, jog prašymas pervesti 1,2 procento pajamų mokesčio sumos turi būti pateiktas iki 2021 metų gegužės 1 dienos.

AČIŪ UŽ PARAMĄ