admin

This author admin has created 93 entries.

Dėl mokesčio už vaiko išlaikymą ikimokyklinėje ugdymo įstaigoje tvarkos pakeitimo

  Informuojame, kad Vilniaus miesto savivaldybės taryba 2022 m. gegužės 18 d. priėmė sprendimą Nr. 1-1436 “Dėl Tarybos 2019-12-04 sprendimo Nr. 1-305 “Dėl Mokesčio už vaiko išlaikymą Vilniaus miesto savivaldybės mokyklose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašo tvirtinimo ir vienos dienos vaiko maitinimo normos nustatymo”...

Socialinė parama mokiniams 2022–2023 mokslo metais

Aktuali informacija dėl socialinės paramos mokiniams 2022-2023 m. m. https://vilnius.lt/lt/sveikata-ir-socialiniai-reikalai/socialine-parama-mokiniams-2022-2023-mokslo-metais/   Atkreipiame dėmesį, kad naujiems mokslo metams visi pareiškėjų prašymai dėl socialinės paramos mokiniams gali būti pateikiami šiais būdais:   būdu www.spis.lt; atvykus į Klientų aptarnavimo centrą Konstitucijos pr. 3 (I a.); prašymą atsiuntus paštu, Kauno g. 3, Vilnius; Dėl maitinimo mokiniams...

Svečiai darželyje visada laukiami

2022 m. birželio 9 d. Vilniaus lopšelyje – darželyje „Viltenė“ lankėsi svečiai iš Italijos Padujos universiteto ir VU Vaikystės pedagogikos studijų programos studentai. Studentai ir dėstytojai domėjosi darželio veikla, kuriamomis lauko ir vidaus aplinkomis, vaiko pasiekimų vertinimo patirtimi. Kartu su vaikais audė draugystės pynę, stebėjo...

Futboliuko fiesta 2022

„Viltenėje“ praūžė „Futboliuko fiesta 2022“. Buvo daug judesio, žaidimo, sirgalių palaikymo, džiugių emocijų.  Diplomai ir, svarbiausia, medaliai – puikus visų mokslo metų sportinių pastangų įvertinimas. Žaisminga, įtraukianti sportinė veikla skatina vaikų fizinį aktyvumą, norą sportuoti, pažinti futbolą kaip smagų žaidimą. Ačiū kūno kultūros mokytojai Rasai už...

Velykų kiškių bėgimas 2022

Tiek daug kiškių piškių „Viltenės“ kieme dar nestraksėjo. Nepabūgę pavasariško lietaus, pasipuošę kiškio ausytėmis,  visų grupių vaikai sugūžėjo į darželio kiemą.  Dalyvaudami respublikinėje sporto pramogoje ,,Velykų kiškių bėgimas 2022″, „vilteniukai energingai ir sportiškai šventė Velykėles. Linksmai pasimankštinę, kiškiai apibėgo aikšteles, dalyvavo šuoliukų, margučių nešimo, ridenimo...

Gamtosauginė edukacinė veikla „Šiukšlinukas“

Darželyje  vykusį aplinkosauginį projektą ,,Saugok žemę! Elkis tvariai!“  ,,Aitvariukų“ ir ,,Saulutės“ grupių vaikai užbaigė pramogine – pažintine veikla ,,Šiukšlinukas“. Jie susitiko su ,,ateiviais“ iš Šiukšlių planetos, kurie  atskraidino pilną raketą šiukšlių ir norėjo jas išpilti bet kur arba užkasti į žemę. Vaikai ne tik paaiškino ir...

Aplinkosauginis projektas „Saugok žemę! Elkis tvariai!“

Laikotarpis nuo kovo 20 – osios iki balandžio 22 –osios vadinamas Žemės mėnesiu. Juo siekiama atkreipti dėmesį į ekologines problemas – didėjančią taršą, globalinį klimato atšilimą. Prie šių problemų sprendimo prisidėjo ir „Viltenės“ bendruomenė. Tai vienas iš svarbiausių aplinkosaugos laikotarpių, kuris skatina darželyje imtis iniciatyvos,...

Respublikinė ikimokyklinių ir priešmokyklinių ugdymo įstaigų virtuali idėjų mugė „Pasaulis pro mikroskopą: atrask pavasarį“

Vilniaus lopšelis-darželis „Viltenė“ organizuoja respublikinę ikimokyklinių ir priešmokyklinių ugdymo įstaigų virtualią idėjų mugę „Pasaulis pro mikroskopą: atrask pavasarį“ Tikslas – virtualioje erdvėje pasidalinti pedagogų gerąja darbo patirtimi, skleidžiant inovatyvių ugdymo(si) metodų ir edukacinių priemonių pritaikymo idėjas ugdymos(si) procese. Uždaviniai: Taikant inovatyvius ugdymosi metodus, organizuoti patyrimines, STEAM metodika grindžiamas...

Gandro diena

Kovo 25 –ąją parskrendančius gandrus nuo seno žmonės pasitikdavo švente, vadinama Gandinėmis.  Gandrinės – šiltojo pusmečio pradžia. Atskrisdami iš savo tolimos kelionės, gandrai parneša pavasarį. Mat parskraidina po savo dideliais sparnais priglaudę kielę, kuri ir išspardo paskutinius ledus. Gandro sugrįžimas į gimtąją šalį tokia didele...

Pretendentų į Vilniaus lopšelio-darželio „Viltenė“ direktoriaus pareigas konkurso komisija

Pretendentų į Vilniaus lopšelio-darželio „Viltenė“ direktoriaus pareigas konkurso komisija   2022 m. kovo 24 d. vyks konkursas į Vilniaus lopšelio-darželio „Viltenė“ direktoriaus pareigas.   Pretendentų į Vilniaus lopšelio-darželio „Viltenė“ direktoriaus pareigas konkurso komisija: Diana Petkūnienė – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Bendrojo ugdymo skyriaus vedėja (komisijos pirmininkė); Vaida Peciukonienė – Lietuvos Respublikos...

Bėgimas „Už Laisvę augti“

Laisvė. Šis žodis šiandien skamba ypatingai trapiai, tuo pačiu ir neapsakomai galingai. Šiandienos įvykių kontekste patys mažiausi Lietuvos piliečiai supranta, kad dėl Laisvės tenka kovoti ir žūti. Kovo 11 -ąją, Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dieną, Vilteniukai paminėjo bėgimu „Už Laisvę augti“. „Viltenės“  kieme suvilnijo Lietuvos ir Ukrainos...