Naujienos

Dėl maisto davinių išdavimo priešmokyklinio amžiaus vaikams
Paskelbta: 2021-01-18

Gerb. priešmokyklinukų tėvai, Priešmokyklinio amžiaus vaikams, kurie nuo 2021 m. sausio 4 d ugdomi nuotoliniu būdu, gali būti išduoti maisto daviniai. Vaiko nemokamiems pietums priešmokyklinio ugdymo grupėje skiriama 1,54 Eur. Priešmokyklinukai, […]

Tėvų apklausa dėl nuotolinio ugdymo organizavimo
Paskelbta: 2021-01-18

Mieli tėveliai, Šia apklausa norėtume išsiaiškinti Jūsų požiūrį į lopšelyje – darželyje „Viltenė“ vykdomą nuotolinį vaikų ugdymą. Jūsų nuomonė mums padėtų tobulinti šį procesą. Apklausa anoniminė. Prašome tik nurodyti Jūsų […]

Nuotolinio ugdymo organizavimas karantino metu
Paskelbta: 2021-01-12

Nuotolinio ugdymo organizavimas karantino metu Gerb. Tėveliai,  Vilniaus lopšelis-darželis ,,Viltenė“ siekia užtikrinti kokybišką  ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą kontaktiniu ir nuotoliniu būdu.  Galite susipažinti su Vilniaus lopšelio-darželio „Viltenė“ ugdymo(si) proceso organizavimo […]

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimas nuo 2020 m. gruodžio 9 d.
Paskelbta: 2020-12-11

Gerb. Tėveliai,   informuojame, kad atsižvelgdami į epidemiologinę situaciją šalyje ir vadovaudamiesi 2020 m. gruodžio 7 d. Vyriausybės nutarimu Nr. 1364 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. […]

Nykštukų bėgimas 2020
Paskelbta: 2020-12-04

Nykštukų bėgimas 2020 Vilteniukai linksmai, žaismingai ir energingai pradėjo Advento laikotarpį. Gruodžio 1 d.  pasipuošę nykštukų kepuraitėmis, laikydami plakatus su grupių sportiniais šūkiais,  vaikai sugužėjo į darželio kiemą. Čia buvo […]

Kaip vaikai gali prisidėti prie kovos su Covid-19? Knyga „Mano herojus – tai tu“
Paskelbta: 2020-11-26

Balandį PSO ir partneriai išleido knygą „Mano herojus – tai tu“. Knyga yra apie tai, kaip vaikai gali kovoti su COVID-19. Pasakojimų knyga skirta 6–11 metų vaikams. Joje aprašoma, kaip […]

Informacija dėl sunkių jausmų koronaviruso pandemijos metu
Paskelbta: 2020-11-18

Šiuo metu mes visi bijome susirgti, saugome save, vieni kitus, o užsikrėtus jaučiame didelę baimę, neviltį ir net kaltės jausmą. Kviečiame kartu mažinti blogus jausmus pandemijos metu. Kaskart išgirdę, kad […]

Tolerancijos diena
Paskelbta: 2020-11-17

Lakričio 16 d. „Viltenė“ minėjo Tarptautinę Tolerancijos dieną.    Vilteniukai samprotavo, kas yra tolerancija. Kodėl svarbi yra draugystė, pagalba, supratimas, kantrybė, susitarimas. Žiūrėjo ir aptarė animacinius filmukus apie atjautą, pagarbą […]

Ilgalaikis nacionalinis projektas „Žaidimai moko“
Paskelbta: 2020-11-16

,,Aitvariukų“ grupės vaikai dalyvauja ilgalaikiame nacionaliniame prevenciniame projekte ,,Žaidimai moko“. Projekto tikslas – pasitelkus žaidimus lavinti penkiamečių, šešiamečių erdvės ir laiko, regimąjį suvokimą, tikslinti ir tobulinti smulkiuosius (riešo, rankų pirštų) […]

Vaikų ugdymo karantino metu namuose gaires
Paskelbta: 2020-11-13

Gerb. Tėveliai, atsižvelgdami į šiuo metu esančią sudėtingą epidemiologinę situaciją šalyje, viso darželio bendruomenė stengiasi dėl vaikų geros savijautos, bendravimo poreikio patenkinimo bei patyriminio džiaugsmo ir tuomet, kai jie negali […]

Pranešimas Vilniaus lopšelio-darželio „Viltenė“ bendruomenei
Paskelbta: 2020-11-13

Informuojame, kad mūsų darželio darbuotojai patvirtintas susirgimas COVID-19 liga. Prašome Jūsų išlikti ramiems ir pažymime, kad buvo nedelsiant imtasi visų reikiamų saugumo priemonių: individualiai susisiekta su asmenimis, turėjusiais artimą kontaktą […]

Informacija dėl kaukių dėvėjimo ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo mokiniams
Paskelbta: 2020-11-12

Kviečiame susipažinti su naujausia Operacijų vadovo sprendimu: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/9ffb9fb0243011eb932eb1ed7f923910  Patiksliname, kad redakcijose patikslinama, kad kaukių leidžiama nedėvėti vaikams, ugdomiems pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio, pradinio ugdymo programas, jiems esant ugdymo įstaigoje ir […]